Object

Title: Wybrane instytucje noweli Kodeksu postępowania administracyjnego z 1 czerwca 2017 r. jako przykład urzeczywistnienia zasady „administracja bliżej obywatela”

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wybrane instytucje noweli Kodeksu postępowania administracyjnego z 1 czerwca 2017 r. jako przykład urzeczywistnienia zasady „administracja bliżej obywatela”

Alternative title:

Selected problems of administrative code’s amendments as an example of implementing idea : administration closer units

Creator:

Szwejser, Diana

Subject and Keywords:

nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego   mediacja   milczące załatwienie sprawy   ponaglenie   tryb uproszczony

Abstract:

This paper analyses some specific problems about an amendment of administrative code. The basic aim of my research is to give a relatively clear answer to the question asked about the value of those adjustments. This amendment implements many rules which are aimed at acceleration of administrative proceeding. The aim of this amendment is also imposition new legal solutions. For example, a new legal solution is tacit assent what means that come cases can be disposal tacilty, without issuing the decision. The essential change of this amendment is also urging when an administration organ is inactive or protracts of proceeding  

Artykuł dotyczy podstawowych zmian wprowadzonych do kodeksu postępowania administracyjnego nowelą z 1 czerwca 207 r. Podstawowym jego celem jest udzielenie względnie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jaka jest praktyczna wartość nowych instytucji oraz czy zmienione przepisy spełniają założenia pomysłodawców nowelizacji. Zmiany te były najobszerniejsze od wielu lat i miały na celu urzeczywistnienie zasady „administracja bliżej jednostki”. Taki też cel przyświecał autorom projektu ustawy zmieniającej. Pragnęli oni aby po wprowadzeniu przepisów obywatel miał świadomość bardziej partnerskiego podejścia administracji do siebie. Uczyniono to poprzez dodanie przepisów dotyczących milczącego załatwienia sprawy, postępowania uproszczonego oraz wprowadzono możliwość polubownego rozstrzygnięcia sprawy poprzez udział mediatora. Wprowadzone zmiany należy ocenić pozytywnie i oczekiwać ich częstego wykorzystania w praktyce

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108789   ISSN 2451-2060   ISBN 978-83-65158-15-4

Language:

pol

Relation:

Acta Erasmiana. 2019, 18 s. 39-53

Is part of:

Acta Erasmiana. 2019, 18

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors

Object collections:

Last modified:

Apr 27, 2023

In our library since:

May 27, 2020

Number of object content hits:

139

Number of object content views in PDF format

142

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104489

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information