Object

Title: Eksperyment a finansowe aspekty zarządzania projektami

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Eksperyment a finansowe aspekty zarządzania projektami

Creator:

Joachimiak, Izabela   Karpińska, Marzena

Subject and Keywords:

experimental economy   EU project management   management science  
zarządzanie projektami UE   nauki o zarządzaniu   ekonomia eksperymentalna

Abstract:

Carrying out experiments constitutes a special kind of empirical study of reality. Experimental economy is a process of internal transformation of knowledge applied in economical systems concerning methods of production, decision-making and consumer behaviour. The elements which used to be considered as fixed parameters in the neoclassical approach constitute an object of analyses and clarification of ongoing processes in the evolutionary approach. This paper presents experimental economy, which is becoming more and more popular. The purpose of the first part of the article is to present the essence and meaning of the term „experimental economy” and to reveal the development of this discipline. The second part of the paper is concerned with management as a scientific discipline, with which the author deals on a day-to-day basis. In the final part of the article the author presents a possibility to use experimentation as a tool that can be applied also in management science.  

Przeprowadzanie eksperymentów stanowi szczególny rodzaj doświadczalnych badań rzeczywistości. Ekonomia eksperymentalna stanowi proces wewnętrznej transformacji wiedzy stosowanej w systemach ekonomicznych dotyczących metod produkcji, podejmowania decyzji, zachowania konsumentów. Elementy, które w ujęciu neoklasycznym uznawane były za stałe parametry, w ujęciu ewolucyjnym stanowią przedmiot analiz i wyjaśniania zachodzących procesów. W niniejszej pracy przedstawiono cieszącą się coraz większym zainteresowaniem ekonomię eksperymentalną. Pierwsza część artykułu ma na celu teoretyczne przedstawienie istoty i pojęcia ekonomii eksperymentalnej oraz ukazanie rozwoju tej dyscypliny. W drugiej części pracy autorzy prezentują zarządzanie jako dyscyplinę naukową, którą zajmują się na co dzień. W ostatniej części pracy autorzy przedstawiają możliwość wykorzystania eksperymentu jako narzędzia, które można wykorzystać również w nauce o zarządzaniu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Karpińska, Marzena. Red.   Wrzosek, Stefan. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94097   ISBN 978-83-66066-27-4

DOI:

10.23734/23.18.007

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 4)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Marzena Karpińska   Copyright by Izabela Joachimiak

Object collections:

Last modified:

Aug 12, 2022

In our library since:

Jan 3, 2019

Number of object content hits:

220

Number of object content views in PDF format

240

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101307

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information