Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Różnorodność kulturowa: jak sprawić by funkcjonowała?

Creator:

Madibekova, Diana

Subject and Keywords:

kultura   wyzwania   globalizacja   komunikacja międzykulturowa   różnorodność

Abstract:

W artykule autorka dokonuje analizy znaczenia i wpływu różnorodności kulturowej na współczesną cywilizację. Celem artykułu jest prezentacja szerokiego spektrum problemów związanych z różnorodnością kulturową będącą przedmiotem badań różnych dyscyplin naukowych. Artykuł stanowi próbę refleksji nad sposobami zmian współczesnej kultury pod wpływem globalnych trendów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Cendrowicz, Dominika. Red.   Chrisidu-Budnik, Agnieszka. Red.   Machaj, Łukasz. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-11-3

Language:

eng

Relation:

(Scientific Works Faculty of Law, Administration and Economics University of Wroclaw)   (E-Monografie ; No. 119)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Diana Madibekova