Object

Title: Dimensions of the antagonizing of cultures. Securitization of the migration crisis ; Wymiary antagonizowania się kultur. Sekurytyzacja kryzysu migracyjnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dimensions of the antagonizing of cultures. Securitization of the migration crisis  
Wymiary antagonizowania się kultur. Sekurytyzacja kryzysu migracyjnego

Creator:

Jędrzejczyk-Kuliniak, Katarzyna

Subject and Keywords:

globalization   migration   securitization   culture   islam   conflict  
globalizacja   migracje   sekularyzacja   kultura   islam   konflikt

Abstract:

The objective phenomena such as the processes of globalization and international migration create new situation, toward which societies and states need to take a stand. This situation raises a number of challenges one the level of the functioning of modern, pluralistic communities in the context of human culture. Culture can be a factor of antagonism when it is confronted with different cultural system, at the same time culture unifies community around shared values separates from the beliefs of another group. The events taking place in the Europe being an effect of mass migration from the North Africa and the Middle East (MENA) after the Arab Spring raises questions about the perception of the security in Western societies. This paper concerns the issue of securitization of the migration phenomenon, known as a migration crisis.  

Obiektywne zjawiska takie jak procesy globalizacji i migracji międzynarodowych kreują nową sytuację, wobec której stanowisko zajmują społeczeństwa i państwa. Rodzi to szereg wyzwań na poziomie funkcjonowania współczesnych, pluralistycznych zbiorowości ludzkich w kontekście kultury. Kultura może być czynnikiem antagonizującym, gdy konfrontuje się z odmiennym systemem kulturowym, jak i jednoczącym zbiorowość wokół wspólnie podzielanych wartości odrębnych od przekonań innej grupy. Wydarzenie rozgrywające się w Europie będące skutkiem masowych migracji z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu (MENA) po arabskiej wiośnie rodzą pytania o percepcję bezpieczeństwa społeczeństw zachodnich. Artykuł ten dotyczy kwestii sekurytyzacji zjawiska migracji, określanej jako kryzys migracyjny a jego celem jest analiza kulturowych aspektów funkcjonowania w jednej przestrzeni społeczno-politycznej grup utożsamiających się z różnymi wartościami, kulturą i religią oraz refleksja nad tego potencjalnymi skutkami.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:87323   ISSN 2451-2877

DOI:

10.23734/mcs.2017.2.013.027

Source:

Pdg P 345

Language:

pol

Relation:

Multicultural Studies 2/2017, s.13-27.

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Dec 13, 2017

Number of object content hits:

366

Number of object content views in PDF format

530

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/92628

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information