Object

Title: Cultural diversity and public administration in Jordan ; Różnorodność kulturowa i administracja publiczna w Jordanii

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Cultural diversity and public administration in Jordan  
Różnorodność kulturowa i administracja publiczna w Jordanii

Creator:

Alhrout, Ahmad

Subject and Keywords:

culture   public administration   the Hashemite Kingdom of Jordan   diversity  
Jordańskie Królestwo Haszymidzkie   administracja publiczna   kultura   różnorodność

Abstract:

The aim of the article is to present the cultural diversity and public administration in Jordan. The Hashemite Kingdom of Jordan is a monarchy. Its legal order is based on the provisions of the Constitution of January 1, 1952. Because of the nature of its cultural and demographic diversity, the Kingdom has been affected in terms of legal sovereignty. The legal system of the country is characterized as a mixed legal system between civil and Sharia law with the classical separation of powers.  

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie występującego w Jordanii zróżnicowania kulturowego i administracji publicznej tego kraju. Jordańskie Królestwo Haszymidzkie jest monarchią opierającą swój porządek prawny na Konstytucji z dnia 1 stycznia 1952 r. Istniejąca w kraju różnorodność kulturowa oraz demograficzna mają wpływ na system prawny tego kraju, który stanowi połączenie prawa świeckiego z prawem szariatu. Prawo jordańskie gwarantuje także klasyczny trójpodział władzy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Cendrowicz, Dominika. Red.   Chrisidu-Budnik, Agnieszka. Red.   Machaj, Łukasz. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:92946   ISBN 978-83-66066-11-3

Language:

eng

Relation:

(Scientific Works Faculty of Law, Administration and Economics University of Wroclaw)   (E-Monografie ; No. 119)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Ahmad Alhrout

Object collections:

Last modified:

Jul 6, 2023

In our library since:

Nov 20, 2018

Number of object content hits:

502

Number of object content views in PDF format

585

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/99393

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information