Object

Title: Recepcja prawa chińskiego i myśli konfucjańskiej w Japonii w okresie między VI a IX wiekiem po Chrystusie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Recepcja prawa chińskiego i myśli konfucjańskiej w Japonii w okresie między VI a IX wiekiem po Chrystusie

Alternative title:

The reception of Chinese law and Confucian thought in Japan between sixth and ninth centuries

Creator:

Szklarczyk, Paweł

Subject and Keywords:

Japan   ritsuryō-kokka   confucianism   legitimacy of power  
Japonia   ritsuryō-kokka   konfucjanizm   legitymacja władzy

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near  
Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

The article is dedicated to the reception of Chinese law and Confucian thought in Japan in the period between the seventh and ninth centuries. It covers issues such as the genesis and concept of Confucian thought, the adaptation of the ritsu-ryō system, the government form in the discussed period and the similarities and differences between Japanese and Chinese systems – with particular emphasis on the theoretical and legal basis and the imperial power legitimacy problem  

Artykuł jest poświęcony recepcji prawa chińskiego oraz myśli konfucjańskiej w Japonii w okresie między VI a IX wiekiem. Poruszone są problemy takie jak geneza i pojęcie myśli konfucjańskiej, adaptacja systemu ritsuryō, system rządów w omawianym okresie oraz komparatystyczne ujęcie systemów prawnych japońskiego i chińskiego – ze szczególnym naciskiem skierowanym na podstawę teoretyczno- -prawną oraz sposób uzasadnienia władzy cesarskiej. Najistotniejszą artykułu wystąpienia stanowi opis procesu implementacji wzorców zaczerpniętych z Chin oraz komparatystyka powstałych instytucji z ich wzorcami, jednakże nie sposób pominąć aspektu doktrynalnego stanowiącego podbudowę całego systemu

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:93958   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-12-3

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

Dec 13, 2018

Number of object content hits:

459

Number of object content views in PDF format

550

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/99387

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information