Object

Title: Myśl polityczna i prawna Ogyū Soraia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Myśl polityczna i prawna Ogyū Soraia

Alternative title:

Ogyū Soraia political and legal thought

Creator:

Demiańczuk, Andrzej

Subject and Keywords:

confucianism   Edo   political thought   Japan  
konfucjanizm   Edo   myśl polityczna   Japonia

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstract:

The subject of this paper is political and legal thought of Ogyū Sorai. Ogyū Sorai was one of the most important Confucian thinkers of the Edo period. Among his major works are Bendō (Distinguishing the Way), Benmei (Distinguishing names), Seidan (Discourse on Government) Taiheisaku (Plan for and age of great peace) and Tōmonsho (Questions and answers). He was staunch critic of Chinese and Japanese Neoconfucians. In his opinion, the Way was creation of ancient kings transmitted by Confucius. Unlike most other Confucians Sorai recognized importance of law and political institutions. Sorai supported strong authority of shogun. He also advocated strict class division of the society. Sorai’s views were very controversial. He proposed resettlement of samurai from castle towns into their fiefs. Although some of his proposed solutions were unrealistic, his impact on development of political thought of Edo period is undeniable  

Sorai jest jednym z najbardziej znanych myślicieli konfucjańskich okresu Edo. Do jego najważniejszych dzieł należą Bendo (Rozpoznanie Drogi), Benmei (Rozróżnienie nazw), Seidan (Traktat o rządzie), Tōmonsho (Pytania i odpowiedzi) i Taiheisaku (Plan dla epoki wielkiego pokoju). Sorai był surowym krytykiem chińskich i japońskich uczonych neokonfucjańskich. Jego zdaniem pierwotna Droga, będąca dziełem starożytnych królów i przekazana przez Konfucjusza, została wypaczona przez jego uczniów, prowadzących polemikę z przedstawicielami innych szkół. W odróżnieniu od większości filozofów konfucjańskich Sorai dostrzegał istotne znaczenie prawa oraz instytucji politycznych. Uważał, że ważne problemy państwa mogą zostać rozwiązane poprzez regulacje prawne. W realiach japońskich był zwolennikiem silnej władzy szoguna. Postulował również, aby samurajowie mieszkali w swoich lennach, a nie w miastach przyzamkowych. Zalecał podjęcie działań mających na celu ograniczenie wpływów kupców. Opowiadał się zdecydowanie za utrzymaniem i ścisłym przestrzeganiem dziedziczności przynależności klasowej, był jednak przeciwnikiem dziedziczności najwyższych urzędów. Poglądy Soraia budziły liczne kontrowersje. Jego nauczanie zostało również objęte tzw. czystką ery Kansei. Chociaż niektóre pomysły Og yū Soraia były oderwane od realiów społecznych oraz politycznych i z tego powodu niemożliwe do zastosowania, to jego istotny wkład w rozwój myśli politycznej i prawnej okresu Edo jest niezaprzeczalny. Na szczególną uwagę zasługuje docenienie przez niego roli prawa i instytucji jako narzędzi służących zapewnieniu pokoju i stabilności

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108812   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-16-1

DOI:

10.34616/wse.2019.13.159.171

Language:

pol

Relation:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie. 2019, 13, s. 159-171

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

May 28, 2020

Number of object content hits:

115

Number of object content views in PDF format

123

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104391

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Myśl polityczna i prawna Ogyū Soraia Dec 22, 2022

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information