Object

Title: The rational legislation as a scientific paradigm ; Racjonalność prawodawcy jako paradygmat nauk prawnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The rational legislation as a scientific paradigm  
Racjonalność prawodawcy jako paradygmat nauk prawnych

Creator:

Kantor-Kozdrowicki, Piotr

Subject and Keywords:

rational legislation   rational legislator   paradigm   T.S. Kuhn  
racjonalny prawodawca   paradygmat   T.S. Kuhn

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The article compares the presumption of rational legislation with the concept of scientific paradigm. Individual features of rational legislation thesis, as its idealization model, counterfactuality and non-empiricalness meet the features of science paradigm as described by T.S. Kuhn. An analyzis of this assumption demonstrates that the paradigm of rational legislation (and rational legislator) is the basic assertion of Polish jurisprudence as science, both in its theoretical and practical meanings. The study cites arguments critical of the concept of rational legislation; however, it proves that they do not lead to overthrowing the paradigm; furthermore, they confirm scientificity of Polish jurisprudence as a mature and growing discipline of knowledge.  

Artykuł zestawia założenie racjonalności prawodawcy z pojęciem paradygmatu naukowego. Poszczególne cechy założenia racjonalnego prawodawcy, takie jak jego model idealizacyjny, kontrfaktyczność czy nieempiryczność, realizują cechy paradygmatu naukowego opisywanego przez T.S. Kuhna. Analiza założenia dowodzi, że paradygmat racjonalności prawodawcy leży u fundamentów polskiej dogmatyki, zarówno w jego warstwie teoretycznej, jak i praktycznej. Przywoływane w artykule tezy krytyczne wobec założenia racjonalnego prawodawcy nie prowadzą wprawdzie do obalenia paradygmatu, ale potwierdzają naukowość polskiego prawoznawstwa jako dojrzałej i wciąż rozwijającej się dyscypliny wiedzy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:92827   ISSN 2450-3932

DOI:

10.23734/FIUW.2018.1.95.110

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Piotr Kantor-Kozdrowicki

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Nov 7, 2018

Number of object content hits:

6 226

Number of object content views in PDF format

8632

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95942

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information