Object

Title: The statutory portion on Polish lands, during the 19th and 20th centuries ; System rezerwy na ziemiach polskich w XIX i XX wieku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The statutory portion on Polish lands, during the 19th and 20th centuries  
System rezerwy na ziemiach polskich w XIX i XX wieku

Creator:

Mamos, Maksymilian

Subject and Keywords:

legal history   inheritance law   succession   statutory portion   codification  
historia prawa   prawo spadkowe   dziedziczenie   rezerwa   kodyfikacja

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The statutory portion system is an alternative institution to the legitime in protecting the financial interests of the immediate family of the bequeather which is not a part of the current Polish legislation. The statutory portion is, however, not entirely unknown to domestic civil law. The inheritance law of the central districts, which currently constitute the territory of Poland, provided for an institution of compulsory share during the period of partitions and the Second Polish Republic. The author describes the history of the statutory portion on Polish lands and comprehensively analyses the method of its regulation in former legislation. He also outlines what the attitudes of the most prominent researchers towards the institution in question were during the period of unification and codification of civil law between 1919 and 1939. This dissertation refers mostly to the history of law but it also shows that the statutory portion constituted a vital element of the Polish legal culture. It is thus worth remembering in the course of any possible deliberations regarding the implementation of changes to the inheritance law. In this context, the analysis of the compulsory share becomes practical and momentous in nature also at the present time.  

System rezerwy stanowi alternatywną wobec zachowku instytucję, służącą ochronie interesów majątkowych najbliższych członków rodziny spadkodawcy, która obecnie nie występuje w polskim ustawodawstwie. Rezerwa nie jest jednak obca rodzimej cywilistyce. Prawo spadkowe ziem centralnych, stanowiących obecnie terytorium Polski, przewidywało w okresie zaborów oraz II Rzeczypospolitej instytucję części obowiązkowej. Autor opisuje historię rezerwy na ziemiach polskich oraz kompleksowo analizuje sposób jej uregulowania w dawnej legislacji. Przedstawia także w zarysie, jak najważniejsi badacze odnosili się do przedmiotowej instytucji w okresie unifikacji i kodyfikacji prawa cywilnego, w latach 1919–1939. Rozważania te mają charakter głównie historycznoprawny, ale też ukazują, że rezerwa stanowiła istotny element polskiej kultury prawnej. Dlatego warto pamiętać o niej przy okazji ewentualnych rozważań nad wprowadzeniem zmian w prawie spadkowym. W tym kontekście analiza systemu części obowiązkowej nabiera charakteru praktycznego i doniosłego także współcześnie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:92823   ISSN 2450-3932

DOI:

10.23734/FIUW.2018.1.9.35

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Maksymilian Mamos

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Nov 7, 2018

Number of object content hits:

800

Number of object content views in PDF format

996

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95938

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information