Object

Title: Inheriting the real estate in the light of the case law of courts of Lvov appeal in the interwar period ; Dziedziczenie nieruchomości w świetle orzecznictwa sądów apelacji lwowskiej w okresie międzywojennym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Inheriting the real estate in the light of the case law of courts of Lvov appeal in the interwar period  
Dziedziczenie nieruchomości w świetle orzecznictwa sądów apelacji lwowskiej w okresie międzywojennym

Creator:

Koredczuk, Józef

Subject and Keywords:

Austrian Civil Code   inheriting the real estate   Galicja Eastern   judicature   law of succession   courts of Lvov appeal  
austriacki kodeks cywilny   dziedziczenie nieruchomości   Galicja Wschodnia   orzecznictwo sądowe   prawo spadkowe   sądy apelacji lwowskiej

Abstract:

The trial is regarding inheriting real estates which as a rule constitute the valuable ingredient of the decreasing wealth. It had this particularly material meaning in Galicji Eastern, spreading through the area of courts belonging to Lvov appeal. On account of not codifying the civil law in the Second Republic a jurisprudence had an all the greater significance. Provisions of the Austrian civil code were applicable to a recalled succession from 1811, which decision moved to the sphere of the everyday life and in this way judicial decision of courts based on them revived them. The trial is portraying all relevant issues associated with inheriting the real estate in the light of the case law of orchards of Lvov appeal.  

Rozprawa dotyczy dziedziczenia nieruchomości, które z reguły stanowią najcenniejszy składnik majątku spadkowego. Miało to szczególnie istotne znaczenie w Galicji Wschodniej, obejmującej obszar sądów należących do apelacji lwowskiej. Ze względu na nie skodyfikowanie prawa cywilnego w Drugiej Rzeczypospolitej Tym większe znaczenie miała praktyka sądowa. Do wspomnianego dziedziczenia miały zastosowanie przepisy austriackiego kodeksu cywilnego z 1811 r., którego postanowienia do sfery życia codziennego przenosiło i w ten sposób ożywiało je orzecznictwo sądów na nich oparte. Rozprawa ukazuje wszystkie najistotniejsze kwestie związane z dziedziczeniem nieruchomości w świetle orzecznictwa sadów apelacji lwowskiej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zarzycki, Zdzisław. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95555   ISBN 978-83-66066-58-8

DOI:

10.34616/23.19.018

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 138)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Józef Koredczuk

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 26, 2021

In our library since:

Apr 11, 2019

Number of object content hits:

2 987

Number of object content views in PDF format

3764

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102028

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information