Object

Title: The standards of tortious liability in the West Galician Code and its influence on ABGB in light of modern Polish tort law ; Zasady odpowiedzialności deliktowej w zachodniogalicyjskim kodeksie cywilnym i ich wpływ na ABGB w świetle współczesnego polskiego prawa deliktów

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The standards of tortious liability in the West Galician Code and its influence on ABGB in light of modern Polish tort law  
Zasady odpowiedzialności deliktowej w zachodniogalicyjskim kodeksie cywilnym i ich wpływ na ABGB w świetle współczesnego polskiego prawa deliktów

Creator:

Bokwa, Krzysztof   Jarosz, Iwo

ORCID:

0000-0002-7625-6809   0000-0003-3671-1982

Subject and Keywords:

West Galician Civil Code   Austrian law   obligation law   tort law   legal history  
kodeks cywilny zachodniogalicyjski   prawo austriackie   prawo zobowiązań   odpowiedzialność deliktowa   historia prawa

Abstract:

The aim of the article is to describe the general outline of the provisions of the West Galician Code of 1797 regarding standards of tortious liability. To this end, the genesis of this codification and its significance for the development of law in Central Europe is shown. Chosen provisions of Chapter XIII of Part Three of the Code are then discussed and compared, especially those incorporating specific or original regulations, taking into account the relevant provisions in ABGB and the Polish Civil Code. The utilization of comparative, legal-historical and dogmatic methods shall enable showing the evolution and timelessness of certain contract law problems over the last two centuries.  

Artykuł ma na celu przedstawienie zarysu regulacji zachodniogalicyjskiego kodeksu cywilnego w zakresie odpowiedzialności deliktowej. W tym celu autorzy przedstawiają genezę tej kodyfikacji i jej znaczenie dla rozwoju prawa cywilnego w Europie Środkowej. Stanowi to podstawę szczegółowej analizy wybranych, szczególnie interesujących regulacji rozdziału XIII części trzeciej kodeksu i zestawienia ich z odpowiadającymi im normami zawartymi w austriackim ABGB i aktualnym polskim kodeksie cywilnym. Zastosowanie zróżnicowanej metodologii badawczej (metody komparatystycznej, historycznoprawnej i dogmatycznej) pozwala na ukazanie ewolucji opisywanych aspektów prawa cywilnego w ciągu ubiegłych dwóch stuleci, a zarazem aktualności opisywanych problemów dla współczesnej nauki i praktyki prawa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128606   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.34.12

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng

Abstract Language :

pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 34, 2020, s. 171-183

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Aug 10, 2023

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

27

Number of object content views in PDF format

34

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139257

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information