Object

Title: Problem intabulacji prawa własności nieruchomości w Polsce (w byłym zaborze austriackim) w okresie międzywojennym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problem intabulacji prawa własności nieruchomości w Polsce (w byłym zaborze austriackim) w okresie międzywojennym

Alternative title:

The problem of intabulation of property rights in Poland (in the former Austrian partition) in the interwar period

Creator:

Koredczuk, Józef

ORCID:

0000-0002-3471-586X

Subject and Keywords:

ABGB   inheritance   intabulation   land book   transfer of ownership   ownership of real estate  
ABGB   dziedziczenie   intabulacja   księga gruntowa   przeniesienie własności   własność nieruchomości

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

Entering the property rights in the land book in the law of the former Austrian Partition in Poland in the interwar period, i.e. intabulation, was of great importance. It was one of the conditions for the effective transfer of that right. This also applies to the transfer of ownership of real estate by inheritance. In practice, unfortunately, it was often not carried out, which caused adiscrepancy between the actual and legal state of ownership of real estate. Even the courts had to be reconciled with this situation. It occurred in the former Austrian partition, especially regarding the inheritance of peasant land, giving rise to many legal problems.  

Intabulacja, czyli wpisanie prawa własności nieruchomości do księgi gruntowej w prawie obowiązującym w byłym zaborze austriackim w Polsce w okresie międzywojennym, miała niezwykle istotne znaczenie. Była jednym z warunków skutecznego przeniesienia tego prawa. Dotyczy to także przeniesienia prawa własności nieruchomości w drodze dziedziczenia. W praktyce niestety często jej nie dokonywano, co powodowało niezgodność między faktycznym a prawnym stanem władania nieruchomościami, z którymi nawet sądy musiały się godzić. Sytuacja taka występowała w byłym zaborze austriackim, szczególnie odnośnie do dziedziczenia gruntów chłopskich, rodząc wiele problemów prawnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110354   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.100

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 695-705

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

223

Number of object content views in PDF format

232

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121029

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information