Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kapitan statku morskiego jako otoczenie administracji publicznej

Creator:

Zyzda, Barbara

Subject and Keywords:

podmiot administrujący   kapitan statku morskiego   otoczenie administracji

Description:

Tyt. zeszytu: Otoczenie administracji publicznej

Abstract:

Kapitan statku morskiego jest nietypowym podmiotem administrującym, znajdującym się poza strukturą administracji publicznej, lecz wykonującym pewne jej zadania. Kapitan statku jest traktowany jako przedstawiciel władzy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego prawodawca przekazał mu kompetencje dotyczące realizacji funkcji administracyjnych państwa, które w zwykłych warunkach zarezerwowane są dla odrębnych podmiotów. W takim zakresie kapitan działa na podstawie norm zawartych w przepisach prawa administracyjnego. Najważniejsze zadania przekazane do realizacji kapitanowi statku wynikają z prawa wyborczego, prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu morskiego w zakresie czynności policyjno-śledczych. W niniejszym artykule została przeprowadzona analiza pozycji i funkcji kapitana statku morskiego jako podmiotu stanowiącego element otoczenia administracji publicznej

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.111.13

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 111 (2017), s. 197-207

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm