Object

Title: Godność człowieka w otoczeniu administracji publicznej - wybrane zagadnienia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Godność człowieka w otoczeniu administracji publicznej - wybrane zagadnienia

Alternative title:

Human dignity in environment of public administration - selected issues

Creator:

Giełda, Małgorzata

Subject and Keywords:

dignity   human dignity   public administration   government administration   local authorities   environment   subsidiarity  
godność   godność człowieka   administracja publiczna   zasada subsydiarności   administracja rządowa   administracja samorządowa   otoczenie

Description:

Tyt. zeszytu: Otoczenie administracji publicznej

Abstract:

Environment of public administration is built by many subjective and objective elements among which the most important is human being and communities created by him/her. They are the reason of public administration existence which is establish in order to fulfill social needs resulting from the people’s coexistence in communities. The concept of human dignity, consider as normative rule or value which always should be taken into consideration by public administration, is inseparably linked with the concept of human being treated as an individual or as a part of community. Public administration cannot act where human dignity is violated and is obliged to act when human dignity is in danger. Protection of human dignity should always be fundamental feature of public administration activities  

Otoczenie administracji publicznej tworzy wiele elementów podmiotowych i przedmiotowych, wśród nich za najważniejszy należy uznać człowieka i budowane przez niego społeczności. Człowiek jest powodem istnienia administracji publicznej, powołanej do realizowania potrzeb jednostki wynikających ze współżycia ludzi w społecznościach. Z człowiekiem (osobą) traktowanym jako jednostka lub jako część społeczności nierozerwalnie związane jest pojęcie jego godności — traktowane jako zasada normatywna lub wartość musi być zawsze uwzględniane przez administrację publiczną. Administracja nie może działać tam, gdzie naruszałaby godność człowieka, i musi działać wtedy, gdy godność człowieka jest zagrożona. Ochrona godności człowieka powinna zawsze być fundamentalną cechą działań administracji publicznej

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109218   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.111.4

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 111 (2017), s. 45-61

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 23, 2020

Number of object content hits:

197

Number of object content views in PDF format

206

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95914

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information