Object

Title: Osoba bezdomna jako element społecznego otoczenia administracji publicznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Osoba bezdomna jako element społecznego otoczenia administracji publicznej

Alternative title:

Homeless person as part of social environment of public adminstration

Creator:

Cendrowicz, Dominika

Subject and Keywords:

homelesness   homeless people   shelteres   direct access hostels   social environment of public administration  
bezdomność   osoby bezdomne   schronienie   placówki udzielające schronienia osobom bezdomnym   społeczne otoczenie administracji publicznej   administracja publiczna

Description:

Tyt. zeszytu: Otoczenie administracji publicznej

Abstract:

Homelessness is a large problem nowadays. People who are homeless are faced with many social disadvantages which are very difficult for them. They don’t have any place of permanent residence, they lose relationships with their families and they don’t have jobs. For these reasons the aim of this article is to describe impact of homeless people on changes in the structure of local self-government administration responsible for providing them shelter in the light of provisions of the act of September 5, 2016 amending the Act of March 12, 2004 on Social Assistance. Any amendment in law which regulates the structure of entities responsible for providing homeless shelter or standards of their services, should take into consideration any legal and non-legal consequence which it can cause. However, it is hard to predict all consequences, especially these negative, which amendments in law can cause  
Występujące na coraz większą skalę zjawisko bezdomności stanowi poważny problem społeczny. Administracja publiczna, w której otoczeniu funkcjonują osoby bezdomne, nie może nie dostrzegać i ignorować tego zjawiska. Bezdomność jako kategoria wykluczenia społecznego spycha bowiem ludzi nią dotkniętych na margines społeczeństwa i powoduje, że staje się ona dla większości z nich sytuacją bez wyjścia. Wszystko to razem powoduje, że administracja podejmuje działania na rzecz osób bezdomnych. Wśród nich znaczenia nabierają, zwłaszcza w okresie zimowym, formy pomocy o charakterze doraźnym, pośród których znaczącą rolę przypisuje się pomocy udzielanej w formie schronienia. Jednak stosunkowo niedawno, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2016 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej, schronienie jako forma pomocy zasadniczo się zmieniło. Ustawą tą wprowadzono bowiem zmiany dotyczące między innymi struktury placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym, standardów świadczonej przez nie pomocy oraz zwrotu wydatków za udzieloną pomoc. Okazuje się jednak, że wpływ tych zmian na sytuację osób bezdomnych przyniósł zgoła odmienne skutki, aniżeli zdawał się zakładać ustawodawca. Przykładem tego pozostaje pozbawienie osób niezdolnych do samoobsługi prawa korzystania ze schronienia w schronisku, noclegowni i ogrzewalni

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109216

DOI:

10.19195/0137-1134.111.2

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 111 (2017), s. 13-27

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Dec 18, 2020

In our library since:

Jun 23, 2020

Number of object content hits:

58

Number of object content views in PDF format

59

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95911

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information