Object

Title: Assistance from „A” to „Z” – Professional activation of homeless people from Wroclaw Circle St. Brother Albert Aid Society. D4.2 Deliverable, Evaluation report on case study

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Assistance from „A” to „Z” – Professional activation of homeless people from Wroclaw Circle St. Brother Albert Aid Society. D4.2 Deliverable, Evaluation report on case study

Creator:

Wiktorska-Święcka, Aldona   Moroń, Dorota

Subject and Keywords:

social innovation   social investments   social and professional activation   homelessness   accompaniment method  
innowacje społeczne   inwestycje społeczne   aktywizacja społeczna i zawodowa   bezdomność   metoda towarzyszenia

Abstract:

The report presents the results of the case study evaluation. The subject of the case study is the program Assistance from A to Z – Professional activation of homeless people from Wroclaw Circle St. Brother Albert Aid Society. The project was implemented in the period of time: 30.09.2012-30.10.2015 in Wroclaw by Wroclaw Circle St. Brother Albert Aid Society. The project concerns the socio-professional activation of people at risk of social exclusion; hence it is a part of social inclusion of people at risk of social exclusion policy. It applies to a specific group of people at risk of exclusion - the homeless – and is an investment for activation and empowerment them. Assistance from A to Z project was implemented under the Human Capital Operational Programme and was financed by the European Social Fund. The report contains: literature review, needs assessment, theory of change, process evaluation, impact evaluation and economic evaluation using the SROI method. The evaluation of the project allowed demonstrating that it is an innovative social investment and use of innovative methods of accompaniment was the key success factor of the project.  

Raport przedstawia rezultaty ewaluacji studium przypadku. Przedmiotem analizy studium przypadku jest projekt Wsparcie od „A” do „Z” – Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Był on realizowany w okresie: 30.09.2012-30.10.2015 we Wrocławiu przez Koło Wrocławskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Projekt dotyczy aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, stąd stanowi część polityki inkluzji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ma ona zastosowanie do określonej grupy osób – bezdomnych – i jest inwestycją na rzecz ich aktywizacji i usamodzielnienia . Projekt Wsparcie od A do Z był realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Raport zawiera: przegląd literatury, ocenę potrzeb, teorię zmiany, ewaluację procesową, ewaluację wpływu oraz ewaluację ekonomiczną przy wykorzystaniu metody SROI. Ocena projektu pozwoliła na wykazanie, że jest on innowacyjną inwestycją społeczną, a wykorzystanie innowacyjnej metody towarzyszenia było kluczowym czynnikiem sukcesu projektu.

Place of publishing:

Brussels  
Bruksela

Publisher:

European Commission  
Komisja Europejska

Date created:

2016

Detailed Type:

report  
raport

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:80021

DOI:

10.23734/26.17.005

Language:

eng

Rights holder:

Copyright by Aldona Wiktorska-Święcka, Dorota Moroń

Autor opisu:

em

Object collections:

Last modified:

Jul 20, 2022

In our library since:

Nov 22, 2017

Number of object content hits:

130

Number of object content views in PDF format

180

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/85064

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information