Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez jednego z dwóch wspólników w kontekście problematyki przejęcia majątku na podstawie art. 66 k.s.h.

Creator:

Jagodziński, Marcin   Guzewicz, Agnieszka

Subject and Keywords:

wspólnik   spółka jawna   wypowiedzenie umowy spółki   przejęcie majątku   sukcesja

Abstract:

Instytucja wypowiedzenia umowy spółki jawnej przez jednego z dwóch wspólników w kontekście przejęcia majątku na podstawie art. 66 Kodeksu spółek handlowych dotyczy problematyki spółek osobowych. Analiza szczególnego rodzaju powództwa, zmierzającego do przejęcia majątku spółki przez jednego ze wspólników z obowiązkiem rozliczenia się z występującym wspólnikiem, nie pozostawia wątpliwości, że wiele istotnych aspektów nie zostało rozstrzygniętych na płaszczyźnie de lege lata. Praktyka obrotu gospodarczego pokazuje, że konieczne staje się przedstawienie postulatów de lege ferenda

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Frąckowiak, Józef. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.112.5

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 67-77

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Marcin Jagodziński, Agnieszka Guzewicz

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii