Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kształtowanie się opinii personelu więziennego wobec skazanych muzułmanów o odmiennych potrzebach kulturowych

Creator:

Urbanek, Arkadiusz

Subject and Keywords:

muzułmanie   więzienie   kultura organizacyjna

Abstract:

Artykuł jest omówieniem częściowej diagnozy kultury organizacyjnej więziennictwa polskiego i litewskiego. Analizowana kultura organizacyjna obejmuje poglądy personelu oraz reguły, kształtujące sposoby reagowania na obecność muzułmanów jako skazanych, a równocześnie osób deklarujących odmienne potrzeby kulturowe. Oba systemy penitencjarne są podobne ze względu na niewielkie doświadczenia w pracy ze skazanymi muzułmanami. Także obu systemów dotyczą rekomendacje Unii Europejskiej z 2012 roku w zakresie kształtowania kompetencji kulturowych funkcjonariuszy więziennych. Tekst odpowiada na pytania: jakie są opinie funkcjonariuszy wobec muzułmanów, którzy wyrażają potrzeby związane z ich kulturą? Jaka jest statystyczna częstotliwość pojawiania się takich samych opinii?

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2543-7895

DOI:

10.23734/mcs.2018.1.101.118

Source:

Pdg P 345

Language:

pol

Relation:

Multicultural Studies 1/2018, s. 101-118

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Arkadiusz Urbanek

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.