Object

Title: The perception of institutions supporting families from the perspective of the experience of today’s Polish and foreign prisoners ; Postrzeganie instytucji wspomagających rodzinę w perspektywie doświadczeń dzisiejszych skazanych Polaków i cudzoziemców

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The perception of institutions supporting families from the perspective of the experience of today’s Polish and foreign prisoners  
Postrzeganie instytucji wspomagających rodzinę w perspektywie doświadczeń dzisiejszych skazanych Polaków i cudzoziemców

Creator:

Urbanek, Arkadiusz

Subject and Keywords:

prison   socialization   institutions   interculturalism  
więzienia   socjalizacja   instytucja   międzykulturowość

Description:

The identities of families at the turn of the 19th and the 20th century  

Tożsamości rodzin na przestrzeni XIX i XXI (!) wieku

Abstract:

Reflections over the role of institutions dealing with pathological families have been always of great importance for pedagogical sciences. Such dysfunctional features are typical for the majority of those families from which today's prisoners come from, particularly re-offenders. Hence, the question arising about the role of the institutions in inhabiting the deprivation process among children upon their socialization, with the theoretical and practical implications of such activities. Therefore, the discourse embraces the issues of inclusion and exclusion as bipolar perspectives of intervention, nursing and resocialisational activities. Reflections undertaken from such angles consider the role of external institutions in the lives of today’s prisoners. The interviews carried out with Polish as well as foreign recidivist prisoners have been analyzed on the basis of the reconstruction of their socialisation that took place in the 1970s, 1980s and 1990s, in different cultural conditions and society organisation. The aim of the research was to capture the role of the institutions supporting families from the perspective of the respondents’ experience, regardless of their social background.  

W naukach pedagogicznych zawsze ważne miejsce zajmowała dyskusja o roli instytucji zajmujących się rodzinami patogennymi. Takie cechy niewątpliwie reprezentuje większość rodzin, z których wywodzą się dzisiejsi skazani, szczególnie wielokrotni sprawcy przestępstw. Pojawia się pytanie o rolę instytucji w hamowaniu procesu dewiacjizachowań dzieci w okresie ich socjalizacji, ale także istotne są teoretyczne i praktyczne implikacje tych działań. Tocząca się dyskusja obejmuje kwestie inkluzji lub ekskluzji jako bieguny działań interwencyjnych, opiekuńczych czy resocjalizacyjnych. W tej perspektywie prowadzone rozważania podejmują zagadnienie postrzegania roli instytucji zewnętrznych, w swoim życiu dzisiejszych skazanych. Poddano analizie wywiady prowadzone zarówno z Polakami, recydywistami penitencjarnymi oraz z cudzoziemcami, również przebywającymi w polskich zakładach karnych. Badania koncentrowały się na rekonstrukcji ich socjalizacji przypadającej na lata 70., 80. i 90. XX wieku, w różnych warunkach kultury i organizacji społeczeństw. Celem badań była próba uchwycenia roli instytucji wspomagających rodzinę, w perspektywie doświadczeń tych respondentów, wywodzących się z odmiennych społeczeństw.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Walasek, Stefania. Red.   Szerląg, Alicja. Red.

Date issued:

2014

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:69947   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20141.325.339

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 9 (2014), s. 325-339

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Arkadiusz Urbanek

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Dec 4, 2015

Number of object content hits:

155

Number of object content views in PDF format

175

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/71584

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information