Object

Title: Zwolnij, profesorze — o społecznej doniosłości niespiesznej edukacji konstytucyjnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zwolnij, profesorze — o społecznej doniosłości niespiesznej edukacji konstytucyjnej

Creator:

Kubas, Sebastian

Subject and Keywords:

slow movement   legal education   modern authoritarianism   corporate university  
współczesny autorytaryzm   korporacyjny uniwersytet   edukacja prawnicza   ruch Slow Movement

Abstract:

Slow Down, Professor — On Societal Significance of Slow Constitutional EducationIn this paper, I would like to suggest that attention should be paid to the relation between constitutional education, particularly on an academic level, and the modern authoritarianism’s ability to gain electoral legitimacy. The large-scale character of Polish legal education and its organization mean that constitutional law scholars share responsibility for educating good citizens. However, this need clashes with the corporate university phenomenon. Referring to “The Slow Professor” by M. Berg and B.K. Seeber and my teaching experience I point to the necessity of opposing this phenomenon and of providing slow constitutional education.  

Zwolnij, profesorze — o społecznej doniosłości niespiesznej edukacji konstytucyjnejW tekście tym zwracam uwagę na związek edukacji konstytucyjnej, zwłaszcza na poziomie uniwersyteckich studiów prawniczych, ze współczesnym autorytaryzmem zdolnym do pozyskiwania legitymacji wyborczej. Masowość i sposób organizacji polskich studiów prawniczych oznacza, że na konstytucjonalistach ciąży współodpowiedzialność za kształcenie dobrych obywateli. Potrzeba ta zderza się jednak z zjawiskiem korporacyjnego uniwersytetu. Odwołując się m.in. do pracy „The Slow Professor” autorstwa M. Berg i B.K. Seeber oraz moich doświadczeń dydaktycznych wskazuję na potrzebę przeciwstawiania się temu zjawisku i prowadzenia niespiesznej edukacji konstytucyjnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89852   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Sebastian Kubas

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 19, 2018

Number of object content hits:

226

Number of object content views in PDF format

244

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95750

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information