Object

Title: Definicje legalne w świetle zasady określoności prawa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Definicje legalne w świetle zasady określoności prawa

Creator:

Bartoszewicz, Michał

Subject and Keywords:

examples of definitions   legal definition   necessity of definition   proper legislation  
przykłady definicji   określoność prawa   prawidłowa legislacja   przesłanki umieszczenia definicji   definicja legalna

Abstract:

The definiteness principle of the law comprises three main requirements, i.e. clarity, precision and explicitness. A significant factor, which under certain communication circumstances may be used to meet these standards, is the legal definition. This article determines when it is particularly necessary to include a definition and considers situations in which doing so is not justified. Legislation is the context for those considerations. Under certain circumstances, even in socially significant areas, defining particular, previously undisputed terms seems redundant. This concerns, for instance, defining the “X” sign on a ballot paper. The author contends that although a definition has the potential to become a valuable instrument of proper legislation, poorly formulated definitions may just as well impede proper legislation.  

Wymogi jasności, precyzji i jednoznaczności prawa stanowią główne składniki zasady określoności prawa. Istotnym czynnikiem, który w pewnych warunkach komunikacyjnych może być wykorzystany dla osiągnięcia tych standardów są definicje legalne. W niniejszym artykule rozważono, kiedy zachodzi szczególna potrzeba zamieszczenia definicji oraz sytuacje, w których nie jest to uzasadnione. Tłem tych rozważań są przykłady z ustawodawstwa. W niektórych wypadkach nawet w dziedzinie istotnej społecznie definiowanie pewnych niespornych dotąd pojęć jest zbędne. Dotyczy to na przykład objaśniania znaku „x” na karcie wyborczej. Autor wywodzi, że jakkolwiek definicje są potencjalnie cennym instrumentem prawidłowej legislacji, to nieumiejętnie sformułowane mogą wręcz zaszkodzić jakości prawa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89847   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Michał Bartoszewicz

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 19, 2018

Number of object content hits:

4 964

Number of object content views in PDF format

6232

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95745

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information