Object

Title: Równouprawnienie kobiet w miejscu pracy w świetle regulacji prawa niemieckiego i rozwiązań prawnych Unii Europejskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Równouprawnienie kobiet w miejscu pracy w świetle regulacji prawa niemieckiego i rozwiązań prawnych Unii Europejskiej

Creator:

Tuora-Schwierskott, Ewa

Subject and Keywords:

labor market   counteracting discrimination against women   discrimination based on sex   equal pay for women  
przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet   dyskryminacja ze względu na płeć   rynek pracy   równe zarobki kobiet

Abstract:

The current job market for economic reasons requires equal treatment of all employees. The legal measures taken concern the equality, the protection of pregnant women and the protection of the freedom, life or physical or psychological integrity of employees. Legal regulations aimed at equality on the labor market have been accelerated. The latest legal solutions information about equal pay, including the period of child rearing for retirement benefits for women; increase the number of women in managerial positions and supervisory boards.  

Obecny rynek pracy ze względów ekonomicznych wymaga równego traktowania wszystkich pracowników. Podejmowane środki prawne dotyczą wyrównania płac, ochronę kobiet w ciąży i macierzyństwa oraz przeciwdziałanie ograniczeniu wolności, życiu lub nietykalności fizycznej, psychicznej czy seksualnej pracowników. W ostatnich latach nastąpiło przyśpieszenie regulacji prawnych mających na celu równouprawnienie na rynku pracy. Do najnowszych rozwiązań prawnych należy udzielenia informacji o wysokości wynagrodzeń przez pracodawcę, zaliczanie na poczet świadczeń emerytalnych na rzecz kobiet okresu wychowania dzieci oraz przymusowe zwiększanie liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych i w radach nadzorczych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89845   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Ewa Tuora-Schwierskott

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 19, 2018

Number of object content hits:

459

Number of object content views in PDF format

483

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95743

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information