Object

Title: Strategie społeczne Unii Europejskiej — wyzwania i perspektywy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Strategie społeczne Unii Europejskiej — wyzwania i perspektywy

Alternative title:

European Union social strategies — challenges and perspectives

Creator:

Godek, Katarzyna

ORCID:

0000-0003-1015-7231

Subject and Keywords:

social exclusion   quality of life   sense of life   social life   work   labor   market institutions  
wykluczenie społeczne   jakość życia   sens życia   życie społeczne   praca   instytucje rynku pracy

Abstract:

European activities in social policy cover four main areas: (1) employment and working conditions, (2) combating poverty and social exclusion, (3) broadly understood education, which is also an expression of social investment, and (4) levelling the opportunities of disadvantaged groups and preventing their discrimination. On the one hand, these activities are a response to contemporary social challenges in European countries; on the other hand, they serve the realization of European values in the field of equal treatment and prevention of discrimination based on sex, origin, religion, age, health status, etc. In the enlarging European Union, strategies have been implemented that focus primarily on the labor market, but also social security or the fight against poverty and social exclusion. However, social policy remains the domain of the Member States and the Union influences its directions with ‘soft’ methods, formulating recommendations promoting common values and supporting their implementation with European funds.This article aims to indicate the most important social strategies implemented in the European Union in the light of the challenges it faces.  
Europejskie działania w polityce społecznej obejmują cztery główne obszary: 1. zatrudnienia i warunków pracy, 2. zwalczania ubóstwa i społecznego wykluczenia, 3. szeroko rozumianej edukacji, będącej także wyrazem inwestycji społecznych, i 4. wyrównywania szans grup defaworyzowanych i przeciwdziałania ich dyskryminacji. Działania te są z jednej strony odpowiedzią na współczesne wyzwania społeczne w krajach europejskich, z drugiej zaś służą realizacji europejskich wartości w dziedzinie równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie, religię, wiek i status zdrowotny itp. W rozszerzającej się Unii Europejskiej zaczęto realizować strategie dotyczące przede wszystkim rynku pracy, ale też zabezpieczenia społecznego czy zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego. Polityka społeczna pozostaje jednak domeną państw członkowskich, a Unia wpływa na jej kierunki „miękkimi” metodami, formułując zalecenia promujące wspólne wartości i wspierając ich wdrażanie środkami z funduszy europejskich.Artykuł ma na celu wskazanie najistotniejszych strategii społecznych realizowanych w Unii Europejskiej w aspekcie stojących przed nią wyzwań.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Homa, Magdalena. Red.   Mościbrodzka, Monika. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:131009

DOI:

10.19195/1733-5779.36.2

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol   eng

Abstract Language :

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 36, 2021, s. 23-40

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Oct 7, 2021

In our library since:

Oct 6, 2021

Number of object content hits:

3

Number of object content views in PDF format

3

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141679

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information