Object

Title: Tools, instruments from the District Labor Offices to facilitate the operation of enterprises in the post-crisis ; Narzędzia, instrumenty z powiatowych urzędów pracy ułatwiające funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach pokryzysowych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Tools, instruments from the District Labor Offices to facilitate the operation of enterprises in the post-crisis  
Narzędzia, instrumenty z powiatowych urzędów pracy ułatwiające funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach pokryzysowych

Creator:

Nowogrodzka, Monika

Subject and Keywords:

grants   the district labor office   internships   public finances   The National Training Fund   act on employment promotion and labor market institutions   forms of support   intervention works  
powiatowy urząd pracy   ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy   Krajowy Fundusz Szkoleniowy   staże   prace interwencyjne   finanse publiczne   dotacje   formy wsparcia

Description:

Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

The purpose of this article is to present the most important forms of support offered by the District Labor Offices, which the entrepreneur can benefit from in the conditions of crisis and post-crisis. The subject matter was developed mainly on the basis of the law on employment promotion and labor market institutions. Outlined are the principles of obtaining funds from the PUP and membership benefits for the entrepreneur. The article refers in particular to: a grant for opening a business by the unemployed, apprenticeships for the unemployed, intervention works, reimbursement of the cost of equipment or retrofit jobs position and the National Training Fund. The work was written based both on professional literature and on the basis of their own experience with the acquisition of the above measures.  

Celem opracowania jest prezentacja najważniejszych form wsparcia proponowanych przez powiatowe urzędy pracy, z których może skorzystać przedsiębiorca w warunkach kryzysowych i pokryzysowych. Tematykę opracowano głównie na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nakreślono też zasady pozyskiwania środków z powiatowych urzędów pracy oraz korzyści z tego płynące dla przedsiębiorcy. Opracowanie w szczególności dotyczy: dotacji na otwarcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego, staży dla bezrobotnych, prac interwencyjnych, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy i Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Niniejsze opracowanie oparto na fachowej literaturze oraz własnych doświadczeniach związanych z pozyskiwaniem powyższych środków.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89228   ISBN 978-83-65431-41-7

Language:

pol   eng

Relation:

(Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 2)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Monika Nowogrodzka

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Feb 7, 2023

In our library since:

Jan 10, 2018

Number of object content hits:

1 182

Number of object content views in PDF format

1511

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94611

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information