Object

Title: Gwarancje konstytucjnego prawa do nauki w szkole niepublicznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Gwarancje konstytucjnego prawa do nauki w szkole niepublicznej

Creator:

Trybka, Wiktor

Subject and Keywords:

administrative law   non-public school   school obligation   administrative proceedings   right to education  
obowiązek szkolny   prawo do nauki   postępowanie administracyjne   szkoła niepubliczna   prawo administracyjne

Abstract:

The right to education is one of the most important human rights. In other words, the right to education is the each of us right to use the educational services provided by both public and private entities. The legal situation of the beneficiary of educational services is regulated by administrative and civil law. The principle of free and compulsory education at the basic level has been widely accepted in Polish law. Education up to the age of 18 is obligatory. Implementation of the constitutional right to education takes place as part of the provision of services by public and non-public schools. Non-public schools have the same duties related to the education of pupils as public schools, on the other hand, students of public and private schools enjoy the same rights. The fulfillment of administrative and legal obligations by non-public schools remains under the constant supervision of competent public administration authorities.  

Prawo do nauki jest jednym z najważniejszych praw człowieka. Innymi słowy, prawo do nauki to prawo do korzystania przez każdego z usług edukacyjnych świadczonych zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne. Sytuacja prawna beneficjenta usług edukacyjnych normowana jest przepisami prawa administracyjnego i cywilnego. W polskim porządku prawnym powszechnie przyjęta została zasada bezpłatnej i obowiązkowej edukacji na poziomie podstawowym. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Realizacja konstytucyjnego prawa do nauki ma miejsce w ramach świadczenia usług przez szkoły publiczne i niepubliczne. Niepubliczne szkoły mają te same obowiązki związane z kształceniem uczniów, co szkoły publiczne, z drugiej strony zaś, uczniowie szkół publicznych i niepublicznych korzystają z takich samych uprawnień. Wypełnianie przez szkoły niepubliczne obowiązków natury administracyjnoprawnej pozostaje pod stały nadzorem prowadzonym przez właściwe organy administracji publicznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89844   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wiktor Trybka

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 19, 2018

Number of object content hits:

464

Number of object content views in PDF format

643

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95742

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information