Object

Title: Wokół pojęcia momentu konstytucyjnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wokół pojęcia momentu konstytucyjnego

Creator:

Młynarska-Sobaczewska, Anna

Subject and Keywords:

constitutional moment   constituent power   constitutional crisis   Sovereign’ will  
moment konstytucyjny   władza Suwerena   władza ustrojodawcza   kryzys konstytucyjny

Abstract:

Bruce Ackerman’s theory of constitutional moment met numerous commentaries and analysis, recently Polish scholars have used this theorem in constitutional and political discourse, subordinating it to questioning about pre-conditions to create and enact a new constitution. This paper concerns the constitutional moment theory, to order and present basic assumptions, content and phases of the constitution-making process in Ackerman’s view. It emphasizes some prevailing features of the constitutional moment concept, sometimes omitted in current discourse. Firstly, the constitutional moment regards not only a formal change of the constitution, but also (maybe - above all) change of constitutional interpretation. Secondly, the process of the change has four stages, in which a conflict and crisis concerning constitutional norms are unavoidable. Finally, the most important part of the constitutional theory is the conclusion of the power of the Sovereign (people) which is restored during constitutional moment to express its will and make a constitution.  

Teoria momentu konstytucyjnego Bruce'a Ackermana spotkała się z licznymi komentarzami i analizami, ostatnio polscy uczeni użyli tego twierdzenia w dyskursie konstytucyjnym i politycznym, podporządkowując go kwestionowaniu warunków wstępnych do przygotowania i uchwalenia nowej konstytucji. Artykuł dotyczy teorii momentu konstytucyjnego, uporządkowania i przedstawienia podstawowych założeń, treści i faz procesu konstytucyjnego według Ackermana. Podkreśla niektóre dominujące cechy koncepcji momentu konstytucyjnego, czasem pomijane w obecnym dyskursie. Po pierwsze, moment konstytucyjny dotyczy nie tylko formalnej zmiany konstytucji, ale także (może - przede wszystkim) zmiany interpretacji konstytucyjnej. Po drugie proces zmiany ma cztery etapy, w których konflikt i kryzys dotyczący norm konstytucyjnych są nieuniknione. Wreszcie, najważniejszą częścią tej teorii konstytucyjnej jest władza Suwerena (ludzi), która zostaje przywrócona w momencie konstytucyjnym, tak aby wyrazić swoją wolę i stworzyć konstytucję.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89829   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Anna Młynarska-Sobaczewska

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 19, 2018

Number of object content hits:

608

Number of object content views in PDF format

796

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95727

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Wokół pojęcia momentu konstytucyjnego Jan 27, 2023

This page uses 'cookies'. More information