Object

Title: Thomas Hobbes i teologia polityczna władzy suwerennej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Thomas Hobbes i teologia polityczna władzy suwerennej

Alternative title:

Thomas Hobbes and political theology of sovereign power

Creator:

Wielomski, Adam

ORCID:

0000-0001-8692-6469

Subject and Keywords:

Hobbes, Thomas   political theology   sovereign   sovereignty   God  
Hobbes, Thomas (1588-1679)   teologia polityczna   suweren   suwerenność   Bóg

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Abstract:

Calvinist is Hobbes the adherent of goomarism, i.e. nonorthodox Calvinist negation of human free will. Similarly, his vision of sovereignty is that human political power is not independent from his vision of an omnipotent God. It’s classical example of political theology formulated by Carl Schmitt in the twentieth century. The main theological-political analogy in his work is thetheory that human power is only a reflex of the power of the Creator. For this Calvinist thepower of God is irresistible, unlimited by the laws of nature. The theological-political reflex ofthe irresistible power of God is the irresistible power of the sovereign who cannot be limited by constitution, fundamental rights, or laws. For Hobbes, every human power is merely a reflex of divine irresistible power. In this vision the English philosopher acknowledges the rights of the sovereign to establish national confession and decide about Church, dogmas, rites and liturgy, his monopolisation of political and administrational decisions, negation of constitutional regimes, forbidding the right of resistance, and penalisation of the crime of atheism, i.e. negation ofthe irresistible power of God, and consequently, the same power of king, because the sovereign is Imago Dei  

Tekst ten stanowi moją osobistą polemikę z tradycyjną interpretacją teorii politycznej Thomasa Hobbesa, zwykle uznawaną za ateistyczną i stanowiącą jedno ze źródeł filozofii oświecenia. W mojej ocenie Hobbes jest nieortodoksyjnym kalwinem, woluntarystą i fideistą religijnym, podczas gdy jego idea stanu natury i umowy społecznej stanowią wyłącznie teoretyczny model państwa. Jako fideista i woluntarysta kalwiński, Hobbes jest zwolennikiem gomaryzmu, czyli nieortodoksyjnie kalwińskiego uznania wolnej woli ludzkiej. Jego wizja suwerenności stanowi, że ludzka władza polityczna jest pochodna wobec wizji wszechmogącego Boga. Oto klasyczny przykład teologii politycznej sformułowanej przez Carla Schmitta w XX stuleciu. Główną teologiczno-polityczną analogią w dziele Hobbesa jest ta, że władza ludzka stanowi tylko refleks władzy Stwórcy. Dla tego kalwina władza Boska jest nieodparta, nieograniczona przez prawa natury. Teologiczno-politycznym refleksem nieodpartej władzy Boga jest równie nieodparta władza suwerena, która nie może być ograniczona przez konstytucję, prawa fundamentalne czy ustawy. Dla Hobbesa, wszelka władza ludzka jest jedynie refleksem Boskiej nieodpartej władzy. W wizji tego angielskiego filozofa mamy więc moc suwerena ustanowienia narodowego wyznania i podjęcia decyzji o kościele, dogmatach, rytach i liturgii, jego monopol na decyzje polityczne i administracyjne, negację konstytucjonalizmu, zakaz oporu i penalizację zbrodni ateizmu, stanowiącego negację nieodpartej władzy Boga, a w konsekwencji, tejże samej władzy króla, skoro suweren jest Imago Dei.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Scheffler, Tomasz. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:131154   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1126

DOI:

10.19195/2300-7249.42.4.13

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2020, 42, nr 4, s. 281-305

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 15, 2023

In our library since:

Oct 15, 2021

Number of object content hits:

675

Number of object content views in PDF format

685

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141741

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information