Object

Title: „Suwerenna demokracja” — geneza, treść i krytyka współczesnej rosyjskiej myśli polityczno-prawnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

„Suwerenna demokracja” — geneza, treść i krytyka współczesnej rosyjskiej myśli polityczno-prawnej

Alternative title:

“Sovereign democracy”: the roots, contents and critique of contemporary russian political thought

Creator:

Czachor, Rafał

ORCID:

0000-0002-5929-9719

Subject and Keywords:

Russia   authoritarianism   sovereign democracy   Putin, Vladimir  
Rosja   autorytaryzm   suwerenna   demokracja   Putin, Vladimir

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Abstract:

Background: The paper is devoted to the concept of ‘‘sovereign democracy’’ that emerged in Russia in 2005 and was thought to play an important political role. The concept, authored by Vladimir Surkov, the deputy chief of the Administration of the President, having both internal and external political goals, was the first attempt of the formulation of the values of the new political system under Vladimir Putin. The paper discusses the roots of ‘‘sovereign democracy’’, its contents, and critique. It also presents the circumstances of a decline of this concept in 2007–2008, which resulted from the new rhetoric of President Dmitry Medvedev.Objectives: The main goal of the following paper is to present and discuss the contents of the Russian political concept of “sovereign democracy”. Since this concept was the first, and as it turned out — only attempt by the Russian ruling elite to define its own ideological identity, the following study enables us to make some remarks regarding the axiology and ideological maturity of “Putinism”. Methods: The adopted perspective of the investigation imposes the employment of the historical method and the exegesis of the documents.Results: “Sovereign democracy” was the first effort of this kind to define contemporary Russian national interests, the challenges and opportunities, both in internal and external dimensions. It embraces a diagnosis of Russia’s main problems in the first decade of the 21st century: the vulnerability of the economy based on the export of oil and gas, the unfavourable international situation, and a possible unipolar world order. It has had national and international aims: consolidation of the political elite and a clear message to international society that Russia will not give up the reshaping of the world towards a multipolar one. Since its beginning, the concept was understood doubly — as a future “state ideology” and as a short-lived project for current political purposes. Despite the fact that it was officially adopted by the “One Russia” party, it was not recognised by V. Putin and did not obtain any official status. Conclusions: Being, in fact, the product of one man — Vladimir Surkov, the concept of sovereign democracy emerged in 2005 as a response to the need for a tool to obilise society before parliamentary and presidential elections. As a result of the restrained and sceptical attitude of V. Putin and D. Medvedev, the concept was not developed and abandoned by the “One Russia” ruling party.  

Artykuł poświęcony jest „suwerennej demokracji”, rosyjskiej koncepcji politycznej, która pojawiła się w 2005 roku i miała odegrać istotną rolę w okresie petryfikacji systemu władzy Władimira Putina. Koncepcja ta, autorstwa zastępcy szefa Administracji Prezydenta Rosji Władimira Surkowa, miała cele wewnątrzpolityczne i międzynarodowe, co ujmowano w haśle „Sprawiedliwość dla każdego w Rosji, sprawiedliwość dla Rosji w świecie”. W tekście omówiono genezę tej koncepcji, jej treść oraz krytykę. Wskazano okoliczności odstąpienia od niej w latach 2007–2008, co było związane z formułowaniem nowej retoryki przez kolejnego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa.Pytania badawcze: Podstawowym problemem badawczym opracowania jest rekonstrukcja treści „suwerennej demokracji” oraz jej krytyczna analiza. Jeśli przyjąć, że wskazana koncepcja była pierwszą, i jak się okazuje jedyną, zaplanowaną i realizowaną przez rządzący Rosją obóz próbą zdefiniowania własnej tożsamości ideowej, to analiza tego zagadnienia pozwala na wyciągnięcie wniosków odnośnie do aksjologicznego oblicza „putinizmu”.Metody badawcze: Przyjęta optyka badawcza implikuje użycie metody historycznej oraz egzegezy tekstów źródłowych.Ustalenia: Koncepcja „suwerennej demokracji” była pierwszą tego typu próbą zdefiniowania interesu narodowego Rosji, wyzwań i szans, zarówno w ujęciu wewnątrzpaństwowym, jak i międzynarodowym. Zawierała diagnozę wyzwań rosyjskiej rzeczywistości pierwszej dekady XXI wieku, w tym: istnienie negatywnych skutków transformacji lat dziewięćdziesiątych; słabość gospodarki opartej na eksporcie surowców energetycznych oraz niesprzyjającą sytuację międzynarodową, zmierzającą ku ładowi jednobiegunowemu. Realizowała ona cele wewnętrzne i zewnętrzne: konsolidowała elity władzy wokół nowej koncepcji oraz była sygnałem wysyłanym społeczności międzynarodowej, że Rosja nie rezygnuje z dążenia do budowy wielobiegunowego ładu światowego.Wnioski: Będąca w istocie dziełem jednej osoby — Władimira Surkowa — koncepcja „suwerennej demokracji” pojawiła się w 2005 roku jako odpowiedź na potrzebę opracowania narzę-dzia mobilizacji społecznej przed wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi, które mogłoby być wykorzystane przez Władimira Putina i partię Jedna Rosja. Koncepcja od początku była traktowana dwoiście: jako perspektywiczna „ideologia państwowa” oraz jako krótkotrwały zabieg służący popularyzacji rządzącej elity władzy. Wobec wstrzemięźliwego stosunku W. Putina i D. Miedwiediewa nie została ona rozwinięta i od 2008 roku praktycznie nie funkcjonuje w rosyjskim obiegu politycznym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maciejewski, Marek (1950- ). Red.   Scheffler, Tomasz. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128584   ISSN 2300-7249   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/2300-7249.42.3.3

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2020, 42, nr 3, s. 47-69

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jul 18, 2023

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

159

Number of object content views in PDF format

167

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139293

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information