Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wokół pojęcia momentu konstytucyjnego

Creator:

Młynarska-Sobaczewska, Anna

Subject and Keywords:

moment konstytucyjny   władza Suwerena   władza ustrojodawcza   kryzys konstytucyjny

Abstract:

Teoria momentu konstytucyjnego Bruce'a Ackermana spotkała się z licznymi komentarzami i analizami, ostatnio polscy uczeni użyli tego twierdzenia w dyskursie konstytucyjnym i politycznym, podporządkowując go kwestionowaniu warunków wstępnych do przygotowania i uchwalenia nowej konstytucji. Artykuł dotyczy teorii momentu konstytucyjnego, uporządkowania i przedstawienia podstawowych założeń, treści i faz procesu konstytucyjnego według Ackermana. Podkreśla niektóre dominujące cechy koncepcji momentu konstytucyjnego, czasem pomijane w obecnym dyskursie. Po pierwsze, moment konstytucyjny dotyczy nie tylko formalnej zmiany konstytucji, ale także (może - przede wszystkim) zmiany interpretacji konstytucyjnej. Po drugie proces zmiany ma cztery etapy, w których konflikt i kryzys dotyczący norm konstytucyjnych są nieuniknione. Wreszcie, najważniejszą częścią tej teorii konstytucyjnej jest władza Suwerena (ludzi), która zostaje przywrócona w momencie konstytucyjnym, tak aby wyrazić swoją wolę i stworzyć konstytucję.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Anna Młynarska-Sobaczewska