Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Creator:

Botagarin, Ruslan   Abylassimov, Murager   Schneider, Olga

Subject and Keywords:

prezydent   głowa państwa   Kazachstan   poprawki do konstytucji

Abstract:

W niniejszym artykule prawny status prezydenta Republiki Kazachstanu jest brany pod uwagę. W artykule analizuje się podstawy prawne dotyczące wyborów głowy niepodległego Kazachstanu. Ponadto artykuł przedstawia historię wniesienia poprawek do konstytucji Kazachstanu i rolę w tym Pierwszego Prezydenta.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Complak, Krystian. Red.   Gutierrez, Patryk. Red.   Rosiak, Jolanta. Red.   Grabowska, Sabina. Rec.   Urbanek, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 93)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Olga Schneider, Ruslan Botagarin, Murager Abylassimov

Autor opisu:

TK