Object

Title: Rada Państwa Republiki Kuby jako przykład naczelnego organu prezydialnego w państwie socjalistycznym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rada Państwa Republiki Kuby jako przykład naczelnego organu prezydialnego w państwie socjalistycznym

Creator:

Bury, Paweł

Subject and Keywords:

head of state   presidential body   Republic of Cuba   Council of State  
Republika Kuby   Rada Państwa   organ prezydialny   głowa państwa

Abstract:

This article presents issues related to the functioning of the Council of State in the political system of the Republic of Cuba. The Council of State is a very specific body – on the one hand, the Constitution places it in the role of a parliamentary body, on the other hand, it provides the Council with a number of independent competences, including those typical of the head of state. The unambiguous definition of the Council’s character is also hindered by the fact that its President, entitled the “Head of State and Government” by the Constitution, also possesses some of the rights that traditionally belong to the head of state. All these elements make the Council an institution that does not have a proper equivalent in other socialist countries.  

Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienia związane z funkcjonowaniem Rady Państwa w systemie ustrojowym Republiki Kuby. Rada Państwa jest organem nader specyficznym – z jednej strony Konstytucja sytuuje ją w roli organu parlamentu, z drugiej zaś wyposaża Radę w wiele samodzielnych kompetencji, w tym typowych dla głowy państwa. Jednoznaczne określenie charakteru Rady utrudnia ponadto fakt, że jej Przewodniczący, tytułowany przez Konstytucję „Szefem Państwa i Rządu”, również posiada część uprawnień przynależnych tradycyjnie głowie państwa. Wszystkie te elementy czynią z Rady instytucję niemającą właściwie odpowiednika w innych państwach socjalistycznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Abu-Gholeh, Magdalena. Red.   Składowski, Konrad. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94838   ISBN 978-83-66066-37-3

DOI:

10.34616/23.19.003

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; No. 129)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Paweł Bury

Object collections:

Last modified:

Oct 20, 2022

In our library since:

Apr 2, 2019

Number of object content hits:

323

Number of object content views in PDF format

359

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102033

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information