Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przedsiębiorcy państwowi pod rządem nadzoru właścicielskiego

Creator:

Kocowski, Tadeusz (1951- )

Subject and Keywords:

podmiot gospodarczy   prywatyzacja   przedsiębiorca   komercjalizacja   nadzór właścicielski

Abstract:

Prywatyzacja majątku publicznego spowodowała zasadnicze zmniejszenie się tzw. sektora publicznego w gospodarce. Komercjalizacja spowodowała zasadnicze zmiany formy organizacyjnej pozostałych nielicznych publicznych podmiotów gospodarczych. Wprowadzony został podział na państwowe osoby prawne będące i nie będące spółkami. Stało się to przyczyną dywersyfikacji nadzoru nad państwowymi osobami prawnymi posiadającymi status przedsiębiorców. Uzależniony jest on od statusu, jaki posiada państwowa osoba prawna.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Tadeusz Kocowski

Autor opisu:

TK