Object

Title: The dualistic concept of private law and commercial agreements — comments in the context of the consignment agreement ; Dualistyczna koncepcja prawa prywatnego a umowy handlowe — uwagi na przykładzie umowy komisu

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The dualistic concept of private law and commercial agreements — comments in the context of the consignment agreement  
Dualistyczna koncepcja prawa prywatnego a umowy handlowe — uwagi na przykładzie umowy komisu

Creator:

Wójtowicz, Ewa

ORCID:

0000-0003-2272-1442

Subject and Keywords:

entrepreneur   commercial law   consignment agreement   Commercial Code   commercial contracts  
przedsiębiorca   prawo handlowe   umowa komisu   kodeks handlowy   umowy handlowe

Abstract:

Currently commercial contracts are not a normative category, unlike under the regulations of the Commercial Code. However, they are distinguished in the doctrine of civil law. The consignment contract as a commercial contract is regulated in the Civil Code in accordance with the concept of monism of private law. A return to dualism would require taking into account the current state oftrade, its diversity, and the existence of consumer contracts.  

Umowy handlowe nie są obecnie kategorią normatywną w przeciwieństwie do regulacji kodeksu handlowego, wyróżniane są jednak w doktrynie. Umowa komisu jako umowa handlowa jest regulowana w kodeksie cywilnym zgodnie z koncepcją monizmu prawa prywatnego. Powrót do dualizmu wymagałby uwzględnienia obecnego stanu obrotu handlowego, jego zróżnicowania oraz występowania umów konsu

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red   Leśniak Marek. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:115915   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.121.9

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3993. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 121, s. 109-122

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Sep 24, 2020

Number of object content hits:

103

Number of object content views in PDF format

104

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127046

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information