Obiekt

Tytuł: O sposobach pojmowania „cywilizacji” administracji publicznej oraz prawa administracyjnego

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

O sposobach pojmowania „cywilizacji” administracji publicznej oraz prawa administracyjnego

Twórca:

Gołaszewski, Piotr   Jagielski, Jacek

Temat i słowa kluczowe:

integration   civilization   administrative   legal-administrative (s)   task   form   material   process   relation   law   administration   science   event   legal   proceedings   civil law   public   systemic   civil  
cywilizacja   administracja   prawny(-e)   stosunek   ustrojowe   materialne   publiczna(-e)   prawnoadministracyjny(-e)   procesowe   postępowanie   prawo   zdarzenie   forma   administracyjne   zadanie   cywilne   cywilnoprawny   nauka   integracja

Abstrakt:

In the article, the authors attempt to systematize the problem of ways of understanding the concept of „civilization” ‒ respectively ‒ public administration and administrative law. The authors’ proposal includes a look at the phenomenon of „civilization” on the one hand as a „civilization” of public administration ‒ in its subject and subject matter, respectively, and on the other hand, as a „civilization” of administrative law, with its consolidated division into substantive law, systemic and procedural. In this convention, further considerations are presented in the article, which outline both general and specific problems, primarily in the field of administrative law, including the proposal of a separate view (not only in the context of the „civilization” of administrative law, but also broader research over this law) to events and legal-administrative relations, for which it is determined that the nature of a legal event does not prejudge the type (nature) of the legal relationship shaped by this event.  

W artykule autorzy podejmują próbę usystematyzowania problematyki sposobów rozumienia pojęcia „cywilizacji” – odpowiednio – administracji publicznej oraz prawa administracyjnego. Propozycja autorów obejmuje spojrzenie na zjawisko „cywilizacji”, z jednej strony, jako na „cywilizację” administracji publicznej – odpowiednio w jej ujęciu przedmiotowym oraz podmiotowym, natomiast z drugiej strony, jako na „cywilizację” prawa administracyjnego, z jego utrwalonym podziałem na prawo materialne, ustrojowe i procesowe. W tej konwencji przebiegają dalsze rozważania przedstawione w artykule, w ramach których zarysowane zostały zarówno ogólne, jak i szczegółowe problemy, przede wszystkim z zakresu prawa administracyjnego, w tym propozycja odrębnego spojrzenia (nie tylko w kontekście „cywilizacji” prawa administracyjnego, ale także szerszych badań nad tym prawem) na zdarzenia i stosunki prawnoadministracyjne, za którą stoi ustalenie, że charakter zdarzenia prawnego nie przesądza o rodzaju (naturze) stosunku prawnego kształtowanego przez to zdarzenie.

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89612   ISBN 978-83-66066-03-8

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Piotr Gołaszewski   Copyright by Jacek Jagielski

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

9 sie 2022

Data dodania obiektu:

1 cze 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

301

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

377

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95410

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji