Object

Title: Czy cywilnoprawne formy działania administracji cywilizują jej podejście do spraw obywateli?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Czy cywilnoprawne formy działania administracji cywilizują jej podejście do spraw obywateli?

Creator:

Kijowski, Dariusz R.

Subject and Keywords:

transparency   form of action   humanitarianism   openness   civil law   administration   administrative law   justice  
forma działania   przejrzystość   jawność   humanitaryzm   cywilnoprawne   administracyjnoprawne   sprawiedliwość   administracja

Abstract:

The article addresses the problem of answering doubts as to the beneficial effects of using civil law instruments on beneficial relations between the public administration using them and the environment. The author tries to demonstrate that the inference about the administrative nature of some contracts concluded by the administration is too hasty, and in addition - justify that the risk of negative impact of private instruments on these relationships is not so significant.  

Artykuł podejmuje problem odpowiedzi na wątpliwości co do korzystnego wpływu posługiwania się instrumentami prawa cywilnego na korzystne układanie się relacji posługującej się nimi administracji publicznej z otoczeniem. Autor usiłuje wykazać, że wnioskowanie o administracyjnoprawnym charakterze niektórych umów zawieranych przez administrację jest zbyt pochopne, a ponadto – uzasadnić, że ryzyko negatywnego oddziaływania prywatnoprawnych instrumentów na te relacje nie jest takie znaczne.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89615   ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Dariusz R. Kijowski

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Nov 4, 2020

In our library since:

Jun 1, 2018

Number of object content hits:

392

Number of object content views in PDF format

534

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95414

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information