Object

Title: Development of social economy entities in Poland with particular emphasis on the Opole region: Institutional and organizational conditions ; Rozwój podmiotów ekonomii społecznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu opolskiego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Development of social economy entities in Poland with particular emphasis on the Opole region: Institutional and organizational conditions  
Rozwój podmiotów ekonomii społecznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu opolskiego

Creator:

Broniszewski Michał

Subject and Keywords:

social economy   social policy   social enterprises  
ekonomia społeczna   polityka społeczna   przedsiębiorstwa społeczne

Abstract:

The development of social economy entities (PES) in the Opole Voivodeship is mainly related to growing regional social needs. Limited financial resources in the sphere of social policy result in the lack of effective solutions in the area of social and economic problems. The aim of this article is to present the current state of PES development in the Opolskie Voivodship with respect to the time perspective 2009-2017. The changes in the number of social economy entities in Opolskie voivodship was also presented in order to show the significance of this indicator for public actions aimed at the development of institutional and organizational support. In the theoretical layer, literature analysis was used to examine the organizationalconditions supporting the implementation of conditions conducive to the development of PES in the Opolskie Voivodeship. In the empirical layer, research methods of data analysis (quantitative), based on the analysis of the formation of new PES were used. These data will serve to better understand the conditions that favor and inhibit the development of PES in the Opolskie region. The author shows a disturbing tendency in the slowing growth of new PES.  

Rozwój podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie opolskim związany jest w głównej mierze z rosnącymi regionalnymi potrzebami społecznymi. Ograniczone środki finansowe w sferze polityki społecznej skutkują brakiem skutecznych i efektywnych rozwiązań w obszarze problemów społecznych i ekonomicznych. Celem artykułu jest ukazanie aktualnego stanu rozwoju PES w województwie opolskim w odniesieniu do perspektywy czasowej 2009–2017. Przedstawiono również zmianę danych ilościowych dotyczących podmiotów ekonomii społecznej w województwie opolskim, w celu ukazania znaczenia tego wskaźnika dla działań publicznych ukierunkowanych na rozwój wsparcia instytucjonalno-organizacyjnego ES. W warstwie teoretycznej wykorzystano analizę literatury przedmiotu, która posłużyła do zbadania uwarunkowań organizacyjnych wspomagających wdrażanie warunków sprzyjających rozwojowi PES w województwie opolskim. W warstwie empirycznej wykorzystano metody analizy danych zastanych (ilościowych) jako metodę badawczą, opierającą się na analizie powstawania nowych PES. Dane te posłużą do lepszego zrozumienia warunków sprzyjających i hamujących rozwój PES w regionie opolskim. Autor wskazuje na niepokojącą tendencję w słabnącej dynamice wzrostu nowych PES.

Place of publishing:

Kraków

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie   Małopolska Szkoła Administracji Publicznej

Date issued:

2016

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89534   ISSN 2081-321X   eISSN 1898-7435

DOI:

10.15678/ES.2016.2.03

Language:

pol

Is part of:

Ekonomia Społeczna Nr2/2016, s.38-47

Autor opisu:

em

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2020

In our library since:

Apr 19, 2018

Number of object content hits:

765

Number of object content views in PDF format

1013

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95068

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information