Object

Title: Gospodarka społeczna : nowy model przedsiębiorczości w służbie interesu ogólnego?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Gospodarka społeczna : nowy model przedsiębiorczości w służbie interesu ogólnego?

Alternative title:

Social economy : a new model of entrepreneurship in the service of general interest?

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2022, 128

Creator:

Blicharz, Jolanta

ORCID:

0000-0002-4581-8629

Subject and Keywords:

social economy   capitalist sector   public sector   private sector   social enterprise  
gospodarka społeczna   sektor kapitalistyczny   sektor publiczny   sektor prywatny   przedsiębiorstwo społeczne

Abstract:

Social economy is the pole of social utility in European society between the capitalist and public sectors. It covers all types of economic activity where solidary social relationships take precedence over individual interests or material benefits.  

Gospodarka społeczna jest biegunem użyteczności społecznej w społeczeństwie europejskim między sektorami kapitalistycznym i publicznym. Obejmuje wszystkie rodzaje działalności gospodarczej, w których solidarne stosunki społeczne mają pierwszeństwo przed indywidualnymi interesami lub korzyściami materialnymi.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136271   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.128.2

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4116)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 25, 2023

In our library since:

Jan 25, 2023

Number of object content hits:

29

Number of object content views in PDF format

34

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146061

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information