Object

Title: Polityka społeczna i rozwój społeczny specjalnego regionu administracyjnego Hongkongu. Koncepcje i zasady organizacji świadczenia pomocy społecznej w Hongkongu (cz. 1)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Polityka społeczna i rozwój społeczny specjalnego regionu administracyjnego Hongkongu. Koncepcje i zasady organizacji świadczenia pomocy społecznej w Hongkongu (cz. 1)

Alternative title:

Social policy and social development of the Hong Kong Special Administrative Region. Concepts and rules for the organization of social welfare in Hong Kong (Part 1)

Creator:

Koćwin, Julitta

ORCID:

0000-0002-1128-3830

Subject and Keywords:

social policy   social welfare benefits   Hongkong  
polityka społeczna   świadczenia pomocy społecznej   Hongkong (Chiny)

Description:

Tyt. zeszytu: Prawo wobec jednostki i społeczeństwa

Abstract:

The aim of the research was to describe the current model of Hong Kong’s social policy and to indicate specific factors that shaped its development. These include the doctrine of Confucianism based on the assumption of perceiving relative poverty and the income gap of apart of society as anecessary evil resulting from alack of motivation for work that ensures well-being. In this model there is no general “social money wastefulness” as in Europe, hence its criticism often comes from supporters of the “welfare state.” The results of the conducted research have been pre-sented in two parts, namely: “Concepts and rules for the organization of social welfare in Hong Kong (Part 1)” and “Financial assistance from social welfare — social programs,” that is, health, housing, education and social security. It has been proven that the Hong Kong government is undertaking aseries of activities that play an important role in promoting social development, and its involvement is determined by the complex interaction of political, social and economic forces. The presented research was based on the source materials of the Hong Kong government and in-depth individual interviews with its residents.  

Celem badań był opis aktualnego modelu polityki społecznej Hongkongu oraz wskazanie specyficznych czynników, które ukształtowały jego rozwój. Należy do nich doktryna konfucjanizmu oparta na założeniu postrzegania względnego ubóstwa i luki dochodowej części społeczeństwa jako koniecznego zła wynikającego z braku motywacji do pracy, która zapewnia dobrobyt. W modelu tym nie ma powszechnego w Europie „rozdawnictwa socjalnego”, stąd wypływa często jego krytyka ze strony zwolenników „państwa dobrobytu”. Wyniki przeprowadzonych badań zaprezentowano w dwóch częściach: Koncepcje i zasady organizacji świadczenia pomocy społecznej Hongkongu (cz. 1) oraz Pomoc finansowa z opieki społecznej — programy socjalne, czyli ochrony zdrowia, mieszkalnictwa, edukacji i zabezpieczenia społecznego. Wykazano w niej, że rząd Hongkongu podejmuje wiele działań, które odgrywają ważną rolę w promowaniu rozwoju społecznego, a jego zaangażowanie determinowane jest złożoną interakcją sił politycznych, społecznych i gospodarczych. Prezentowane badania oparte zostały na kwerendzie materiałów źródłowych rządu Hongkongu oraz pogłębionych wywiadach indywidualnych z jego mieszkańcami. Do weryfikacji wyników badań zastosowano metodę pogłębionego wywiadu indywidualnego (IDI), celem uzyskania szczegółowych opinii i informacji od wybranych mieszkańców Hongkongu na temat oceny i funkcjonowania systemu polityki społecznej oraz formułowanych wniosków. Przeprowadzono je w marcu i kwietniu 2019 roku z przedstawicielami mieszkańców i biznesmenów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108483   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.30.15

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 30 (2019), s. 209-237

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 15, 2020

Number of object content hits:

153

Number of object content views in PDF format

160

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117830

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information