Object

Title: Results of cession of liabilities conjugated with bank enforcement title under substantive and formal law on the creditor party ; Materialnoprawne oraz formalnoprawne następstwa przelewu wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym po stronie wierzyciela

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Results of cession of liabilities conjugated with bank enforcement title under substantive and formal law on the creditor party  
Materialnoprawne oraz formalnoprawne następstwa przelewu wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym po stronie wierzyciela

Creator:

Sarżyński, Hubert

Subject and Keywords:

bank law   debt trade   execution clause   satisfaction of a claim   execution title   succession of parties   laches  
prawo bankowe   przedawnienie   tytuł wykonawczy   obrót wierzytelnościami   następstwo stron   klauzula wykonalności   zaspokojenie roszczenia

Description:

The article concerns effects on the cession of liabilities conjugated with with bank enforcement title under substantive and formal law. First, the legal basis and essence of bank enforcement title were presented, then legal institutions which relevance is crucial for delivering transfer agreement and its results in terms of legal sphere of purchaser of such liability were introduced. The final part of the article is an overview of the latest polish Supreme Court judgments, which considered the subject of such legal effects, that specified substantive and material law limitations being results of alteration on the creditor party in case of liabilities connected with bank enforcement title.  

Opracowanie dotyczy omówienia następstw cesji wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym z punktu widzenia prawa materialnego oraz procesowego. W pierwszej kolejności została omówiona podstawa prawna istnienia bankowego tytułu egzekucyjnego oraz jego istota i charakterystyka, a następnie zostały przedstawione instytucje prawne, które mają zasadnicze znaczenie dla dokonania cesji oraz jej następstw w sferze praw nabywcy takiej wierzytelności. Opracowanie zamknęło się omówieniem najnowszego orzecznictwa polskiego Sądu Najwyższego, który, podejmując tematykę tychże następstw, sprecyzował ograniczenia materialnoprawne oraz formalnoprawne będące konsekwencją zmiany podmiotowej po stronie wierzyciela w przypadku wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym.

Place of publishing:

Wrocław

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Głodowski, Włodzimierz. Rec.   Błaszczak, Łukasz. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89465   ISBN 978-83-65431-73-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 101)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Hubert Sarżyński

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Jan 24, 2023

In our library since:

Mar 17, 2018

Number of object content hits:

975

Number of object content views in PDF format

1451

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94973

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information