Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Praktyki pedagogiczne przygotowaniem do odgrywania roli nauczyciela czy wprowadzeniem do zawodu?

Creator:

Jezierska-Wiejak, Elżbieta

Subject and Keywords:

instytucja edukacyjna ; kompetencje zawodowe ; praktyki pedagogiczne ; przedszkole ; rola nauczyciela ; szkoła ; wprowadzenie do zawodu

Abstract:

Praktyki pedagogiczne w kształceniu nauczyciela dziecka młodszego stanowią istotny element nabywania kompetencji zawodowych. Ich celem jest poznanie, jak funkcjonuje instytucja edukacyjna (przedszkole, szkoła), oraz doskonalenie umiejętności nauczycielskich. Interesujące wydaje się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak mają się założenia do sytuacji rzeczywistej. Próbę odpowiedzi na to pytanie podejmę w oparciu o opinie studentów studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych na specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna IP UWr oraz nauczycieli przedszkoli i szkół.

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-36-1

DOI:

10.34616/22.19.027

Language:

pol

Relation:

Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji: koncepcje – przemiany – rozwiązania, s. 101-113

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Elżbieta Jezierska-Wiejak

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.