Object

Title: The impact of the economic crisis on tax policy on the example of agricultural activity ; Oddziaływanie kryzysu gospodarczego na politykę podatkową na przykładzie działalności rolniczej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The impact of the economic crisis on tax policy on the example of agricultural activity  
Oddziaływanie kryzysu gospodarczego na politykę podatkową na przykładzie działalności rolniczej

Creator:

Konopska-Struś, Emilia   Struś, Mirosław

Subject and Keywords:

agricultural tax   agricultural activity   income tax   economic crisis  
podatki dochodowe   podatek rolny   kryzys gospodarczy   działalność rolnicza

Description:

Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

Economic crises as an integral part of the business cycle periodically occur in the economy, leading to its collapse. State economy is exposed during the crisis period to the numerous negative phenomena such as the increase in unemployment, financial problems, a sense of uncertainty. During the economic crisis increases the risk of lower budget revenues, which is not conducive to reform the tax system, even if they could lead to long-term benefits for the economy. These problems are well illustrated by the situation in agriculture. For many years there are discussed about the income taxation of agricultural activity. In June of 2013 it was prepared a project of income taxation of agricultural activity, but it was abandoned in the end. The article attempts to answer the question: is there a connection between the economic crisis and the failure to tax reform agriculture? There were subjected to a critical analysis of project assumptions of income taxation of agricultural activities and estimated potential revenues of the budget of municipalities in this respect. The available estimates indicate that the failure of the tax reform in agriculture could affect the precarious financial situation of the state budget and municipal budgets due to the economic crisis.  

Kryzysy gospodarcze jako integralna część cyklu koniunkturalnego periodycznie występują w gospodarce, doprowadzając do jej załamania. Gospodarka państwa narażona jest w tym okresie na liczne negatywne zjawiska takie jak wzrost bezrobocia, problemy finansowe, poczucie niepewności. W okresie kryzysu gospodarczego wzrasta niebezpieczeństwo obniżenia wpływów do budżetu, co nie sprzyja reformom systemu podatkowego, nawet jeśli mogłyby one skutkować długookresowymi korzyściami dla gospodarki. Problemy te dobrze obrazuje sytuacja występująca w rolnictwie. Od wielu lat dyskutuje się nad kwestią opodatkowania działalności rolniczej podatkiem dochodowym. W czerwcu 2013 r. został przygotowany projekt objęcia podatkiem dochodowym działalności rolniczej, ostatecznie jednak odstąpiono od jego realizacji. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy istnieje związek między kryzysem gospodarczym a zaniechaniem reformy podatkowej rolnictwa. Poddano krytycznej analizie założenia projektu opodatkowania działalności rolniczej oraz oszacowano potencjalne dochody budżetu gmin z tego tytułu. Z przeprowadzonych szacunków wynika, że na zaniechanie wprowadzania reformy podatkowej w rolnictwie mogła wpłynąć niepewna sytuacja finansowa budżetu państwa oraz budżetów gmin spowodowana kryzysem gospodarczym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89224   ISBN 978-83-65431-41-7

Language:

pol   eng

Relation:

(Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 2)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Emilia Konopska-Struś, Mirosław Struś

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Feb 7, 2023

In our library since:

Jan 10, 2018

Number of object content hits:

73

Number of object content views in PDF format

80

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94607

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information