Object

Title: The impact of economic crisis on the liquidity of agricultural enterprises in Poland ; Wpływ kryzysu gospodarczego na płynność finansową przedsiębiorstw rolnych w Polsce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The impact of economic crisis on the liquidity of agricultural enterprises in Poland  
Wpływ kryzysu gospodarczego na płynność finansową przedsiębiorstw rolnych w Polsce

Creator:

Konopska-Struś, Emilia

Subject and Keywords:

agriculture   financial liquidity   economic crisis   agricultural enterprises  
płynność finansowa   rolnictwo   kryzys gospodarczy   przedsiębiorstwa rolne

Description:

Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

The economic crisis is a serious challenge for all enterprises, especially in the area of financial liquidity management. Maintaining liquidity is crucial in the business of each company, including agriculture. Liquidity management in agricultural enterprises is particularly difficult due to the fact that the production process does not overlap the process of labor in their case and the production is heavily dependent on nature. Revenues from sales are seasonal, but the expenses are incurred throughout the whole year. The article presents the results of research which clarify to what extent the economic crisis has affected the liquidity of Polish agricultural companies operating in various industries. The article presents the average values of the liquidity indicators of agricultural enterprises by groups of companies engaged in farming and animal husbandry. Analysis of the liquidity ratios of these enterprises demonstrates that, during the crisis as well as after its completion, all agricultural enterprises, except poultry-rearing, were characterized by relatively high liquidity. Thus, the economic crisis has not contributed to decline in liquidity of most agricultural enterprises. The conclusion is that farmers during the crisis sought to maintain a relatively high level of funds, which in turn can have a negative impact on their future economic situation, as only the assets involved in the business can bring some profits in perspective.  

Kryzys gospodarczy stanowi poważne wyzwanie dla wszystkich przedsiębiorstw, zwłaszcza w obszarze zarządzania płynnością finansową. Utrzymanie płynności finansowej ma kluczowe znaczenie w działalności gospodarczej każdego przedsiębiorstwa, w tym również rolnego. Zarządzanie płynnością w przedsiębiorstwach rolnych jest szczególnie trudne z uwagi na to, że proces produkcji nie pokrywa się w ich wypadku z procesem pracy, a produkcja jest silnie uzależniona od przyrody. Przychody ze sprzedaży mają charakter sezonowy, a wydatki ponoszone są przez cały rok. Artykuł przedstawia wyniki badań, wyjaśniające, w jakim stopniu kryzys gospodarczy wpłynął na płynność finansową polskich przedsiębiorstw rolnych funkcjonujących w różnych branżach. W artykule zaprezentowano przeciętne wartości wskaźników płynności przedsiębiorstw rolnych w podziale na grupy przedsiębiorstw zajmujących się uprawą roli oraz chowem i hodowlą zwierząt. Analiza wskaźników płynności tych przedsiębiorstw dowodzi, że zarówno w okresie kryzysu, jak i po jego zakończeniu wszystkie przedsiębiorstwa rolne, z wyjątkiem chowu drobiu, charakteryzowały się relatywnie wysoką płynnością finansową. Kryzys gospodarczy nie przyczynił się więc do obniżenia płynności finansowej większości przedsiębiorstw rolnych. Można nawet sformułować wniosek, że przedsiębiorcy rolni w okresie kryzysu dążyli do utrzymywania stosunkowo wysokiego stanu środków finansowych, co z kolei może mieć negatywny wpływ na ich przyszłą sytuację ekonomiczną, gdyż tylko aktywa zaangażowane w działalność gospodarczą przynoszą w perspektywie zyski.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89223   ISBN 978-83-65431-41-7

Language:

pol   eng

Relation:

(Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 2)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Emilia Konopska-Struś

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Feb 7, 2023

In our library since:

Jan 10, 2018

Number of object content hits:

663

Number of object content views in PDF format

830

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94606

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information