Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

„Zapomniany wymiar doświadczeń”? Duchowość i religijność dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście badawczym

Creator:

Jakubas, Agata

Subject and Keywords:

dorosłość ; duchowość ; edukacja religijna ; inkluzja ; niepełnosprawność intelektualna ; pedagogika specjalna ; religijność

Abstract:

Historia kształtowania pozycji osoby z niepełnosprawnością intelektualną w przestrzeni publicznej wiedzie przez długotrwałe odmawianie prawa do posiadania sfer „religijnej” czy „duchowej” – jakkolwiek bywały one definiowane. Również współczesny kontekst kulturowo-społeczny tworzy niejednoznaczne warunki dla ich uznania. Wzrasta liczba opracowań teoretyczno-metodycznych poświęconych idei inkluzyjnej edukacji religijnej, łączącej działalność katechetyczną z najnowszymi wytycznymi pedagogiki specjalnej. Nieliczne publikacje, biorące pod uwagę głos osób zainteresowanych, obnażają jednak utrzymującą się „lukę poznawczą”, której wypełnienie mogłoby przynieść pewne korzyści wspomnianej populacji. Przegląd wybranych pozycji badawczych umożliwił wskazanie niektórych aspektów duchowości i religijności dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W świetle wyłaniającego się dyskursu zainicjowana została refleksja na temat relacji pomiędzy kategoriami duchowości, religijności i inkluzji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-34-7

Language:

pol

Relation:

Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, s. 217-233

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Agata Jakubas

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.