Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Miejsce i rola języka kaszubskiego w systemie nauczania

Creator:

Czaja, Michalina

Subject and Keywords:

bilingwizm   dwujęzyczność   język kaszubski   kultura kaszubska   nauczanie języka kaszubskiego   tradycje kaszubskie

Description:

Tom składa się z czterech rozdziałów, które odzwierciedlającą główne wątki dyskusji nad uwarunkowaniami poznawania przez dzieci świata i swoich możliwości.

Abstract:

Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć problemy związane z interkulturowymi aspektami przekazu języka kaszubskiego. Poruszone zostaną kwestie: przekazywania języka kaszubskiego między pokoleniami, wprowadzania nauczania języka kaszubskiego do szkół, podręczników do nauki tego języka oraz sytuacji edukacyjnej dziecka kaszubskiego w warunkach bilingwizmu. Celem referatu jest pokazanie miejsca i roli języka kaszubskiego w systemie nauczania poprzez znaczenie rodziny jako środowiska równoważącego próby unifikacji państwowej oraz ukazanie, że znajomość języka kaszubskiego zacieśnia więzy rodzinne. Dzięki wprowadzeniu mowy kaszubskiej do szkół ma ona szansę na przetrwanie, a nawet rozwój.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-30-9

DOI:

10.34616/22.19.043

Language:

pol

Relation:

Dziecko w sytuacjach uczenia się, s. 71-84

Rights holder:

Copyright by Michalina Czaja

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.