Object

Title: Ritual and ceremony as situations of children’s experiencingof the cultural identity ; Rytuał i ceremonia jako sytuacje doświadczania przez dzieci przynależności kulturowej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ritual and ceremony as situations of children’s experiencingof the cultural identity  
Rytuał i ceremonia jako sytuacje doświadczania przez dzieci przynależności kulturowej

Creator:

Ferenz, Krystyna

Subject and Keywords:

ceremony   children's experiencing   cultural identity   ritual  
ceremonia   dziecięce doświadczanie   przynależność kulturowa   rytuał

Description:

Tom składa się z czterech rozdziałów, które odzwierciedlającą główne wątki dyskusji nad uwarunkowaniami poznawania przez dzieci świata i swoich możliwości.

Abstract:

People are entering into relationships, emotional and social bonds are being created. They are the base of group’s existence. Each person belongs to a group. During the process of socialization one gets to know the ethical fundaments that decide on the cultural specifics of the group. The values and norms are being known through the standards and models of behaviors in social situations. Every culture builds a symbolic frame around its most important values. It underlines the range of the affirmated values. Recognizing the symbols, learning to read them, understanding this mean of communication enables to feel the connection between people and their relatives, or even the unknown people that are known to care about the same matters, that they understand in the same way. In the generational transfer of the cultural heritage an important role is played by the tradition. Communities use rites as the means of transmission. Its specific set relating to values important for the group is taking a form of ritual or ceremony, in which occurs a configuration of signs and symbols expressed verbally or non-verbally. Rituals and ceremonies are saturated with emotional elements, what results in perceiving the participation in them as a community experience.  

Ludzie wchodzą w relacje, tworzą się więzi emocjonalne, społeczne. Są one podstawą istnienia grup. Każdy człowiek należy do jakiejś grupy. W procesie uspołeczniania poznaje on fundamenty etyczne stanowiące o specyfice kulturowej grupy. Wartości i normy poznaje zaś poprzez wzory i wzorce zachowań w sytuacjach społecznych. Każda kultura wokół swoich najważniejszych wartości buduje oprawę symboliczną. Podkreśla to rangę afirmowanych wartości. Poznawanie symboli, uczenie się ich odczytywania, rozumienia tego sposobu komunikowania się ludzi pozwala odczuć więź między sobą a bliskimi, a nawet osobami nieznajomymi, o których wiadomo, że te same sprawy są dla nich ważne, podobnie je rozumieją. W pokoleniowym przekazie dziedzictwa kulturowego znaczącą rolę pełni tradycja. Do sposobów transmisji wartości służą społecznościom obrzędy. Szczególny ich zestaw, odnoszony do ważnych dla grupy wartości, przyjmuje postać rytuału lub ceremonii, w których występuje konfiguracja znaków i symboli wyrażanych słownie i pozawerbalnie. Są one nasycone elementami emocjonalnymi, co sprawia, że uczestnictwo w nich odbierane jest jako doświadczenie wspólnotowe.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89096   ISBN 978-83-62618-30-9

DOI:

10.34616/22.19.039

Language:

pol

Relation:

Dziecko w sytuacjach uczenia się, s. 14-27

Rights holder:

Copyright by Krystyna Ferenz

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Dec 20, 2017

Number of object content hits:

209

Number of object content views in PDF format

260

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94445

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information