Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wyzwania dla edukacji w dobie utopii konsumpcyjnej

Creator:

Brzeziński, Dariusz

Subject and Keywords:

edukacja ; kultura konsumpcyjna ; Teremiski ; utopia ; Zygmunt Bauman

Abstract:

Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie koncepcji utopii konsumpcyjnej Zygmunta Baumana w pespektywie współczesnych wyzwań dla edukacji. Znaczą część swej twórczości socjolog poświęcił refleksjom nad naturą społeczeństwa konsumpcyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem złudnej – w jego przekonaniu – wizji szczęścia, na której jest ono zbudowane. Dowodził, że względem tej – jak ją nazywał – „zindywidualizowanej utopii” należy rozwijać myślenie krytyczne i alternatywistyczne. W tym kontekście często odnosił się on do znaczenia edukacji, która – jak twierdził – sama znacząco ucierpiała wskutek dominacji rynku konsumpcyjnego. Zdaniem Baumana rolą edukacji w świecie płynnej nowoczesności powinno być między innymi stymulowanie i propagowanie otwartości, wyrównywanie szans życiowych, a także wzmacnianie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej. Godzi się przy tym podkreślić, że jego „myślenie utopijne” miało w tej materii nie tylko praktyczny, lecz także instytucjonalny wymiar. Bauman został bowiem po śmierci Jacka Kuronia rektorem Uniwersytetu Powszechnego w Teremiskach koło Białowieży.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-28-6

DOI:

10.34616/22.19.137

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T. 3, s. 112-124.

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Dariusz Brzeziński

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.