Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Możliwości rozwoju kompetencji uczenia się przez nauczycieli wychowania przedszkolnego w miejscu pracy jako elementu kultury organizacyjnej

Creator:

Smilgiené, Jurgita   Masiliauskiené, Erika

Subject and Keywords:

kształcenie się nauczycieli   miejsce pracy   kultura organizacyjna   rozwój kompetencji uczenia się   nauczyciel wychowania przedszkolnego

Abstract:

Wyniki prowadzonych badań wykazały, że umiejętność uczenia się związana jest z rozwojem osobowości, umiejętności wyszukiwania informacji i zastosowania ich podczas odpowiedniej czynności. Nauczyciele rozwijają i oceniają kompetencję uczenia się za pomocą różnych metod, praktycznych zadań, poprzez stymulowanie niezależności. Badania wykazały również, że wykorzystanie wiedzy zdobytej w procesie uczenia się przez nauczycieli podczas codziennych czynności podlega stałej ocenie, która zapewnia mu wartość dodaną. Otrzymano również pozytywne informacje zwrotne od nauczycieli i uczniów. Wśród ocen znalazła się również postawa sceptyczna, próba zaprzeczenia wysiłkowi nauczycieli wykraczania poza ustaloną praktykę i próbowania szukania nowych form aktywności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2451-2877

DOI:

10.23734/mcs.2017.2.151.165

Source:

Pdg P 345

Language:

eng

Relation:

Multicultural Studies 2/2017, s. 151-165.

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Jurgita Smilgiené   Copyright by Erika Masiliauskiené

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.