Object

Title: Współczesne oblicza przemocy. Zagadnienia wybrane

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Współczesne oblicza przemocy. Zagadnienia wybrane

Creator:

Helios, Joanna   Jedlecka, Wioletta

Subject and Keywords:

bulling   posttraumatic stress disorder   Blue Card   aggression   victim of violence   perpetrator of violence  
przemoc   zespół stresu pourazowego   Niebieska Karta   agresja   ofiara przemocy   sprawca przemocy

Abstract:

Celem monografii jest prezentacja problematyki związanej z przemocą wobec słabszych. Przemoc jest zjawiskiem powszechnie napiętnowanym, dotkliwie doświadczającym osoby słabsze i niesamodzielne. W życiu społecznym i politycznym wzbudza ono coraz większe zainteresowanie, które jest współmierne do dezaprobaty wyrażanej wobec tego tragicznego w skutkach procederu. W książce wybrano do analizy określone kwestie związane z przedmiotową tematyką. Podjęto się próby zdefiniowania „przemocy”, wskazano jej przyczyny, źródła i rodzaje (przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna i przemoc przez zaniedbanie). Zwrócono także uwagę na skutki przemocy oraz środki, które pozwolą jej zapobiegać. Do takich środków zaliczono między innymi zakaz zbliżania się do ofiary. Podkreślono, iż sytuacja doświadczania przemocy jest nie tylko jednorazowym, trudnym zdarzeniem w życiu osoby jej doznającej, mimo odmiennych odczuć społecznych. Skutkiem przemocy jest zaburzenie stresu pourazowego (PTSD). Szczegółowej analizie poddano procedurę „Niebieskiej Karty” oraz unijny program Daphne. W monografii skupiono się na trzech grupach, mianowicie kobietach, dzieciach i zwierzętach, które najczęściej stają się ofiarami przemocy. Sama przemoc zawsze jest wypadkową nierównowagi sił występujących po stronie ofiary i sprawcy, a co za tym idzie ofiarą jest zawsze słabsza strona uwikłana w tę patologię. Te trzy grupy, opisane w monografii potraktowano stereotypowo, jednocześnie pokazano, iż kobiety i dzieci mogą również występować w roli sprawców przemocy. Rozważania na temat przemocy, w szczególności zaś na temat jej ofiar zamyka rozdział poświęcony zwierzętom. W cyklu przemocowym zwierzęta są traktowane jako najsłabsze ogniwo, zaś ludziom czerpiącym satysfakcję ze stosowania przemocy ich dręczenie ciągle jeszcze uchodzi bezkarnie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sierpowska, Iwona. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:80015

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 99)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Joanna Helios, Wioletta Jedlecka

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Nov 4, 2020

In our library since:

Nov 21, 2017

Number of object content hits:

90 716

Number of object content views in PDF format

131895

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/85031

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information