Object

Title: Zwierzęta jako ofiary przemocy domowej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zwierzęta jako ofiary przemocy domowej

Alternative title:

Animals as victims of domestic violence

Group publication title:

Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 63, 2022

Creator:

Helios, Joanna   Jedlecka, Wioletta

ORCID:

0000-0003-3571-1665   0000-0002-0542-9303

Subject and Keywords:

cruelty   domestic violence   violence against animals   bullying   aggression  
okrucieństwo   przemoc domowa   przemoc wobec zwierząt   znęcanie   agresja

Abstract:

Domestic violence is often accompanied by the phenomenon of violence against animals. Its victims are mostly pets and it usually occurs in the form of bullying. Criminal law does not treat crimes against animals as violent crimes, which makes them “silent” victims of domestic violence. The considerations contained in this sketch have been devoted to injured animals.  

Przemocy domowej towarzyszy zjawisko przemocy wobec zwierząt. Jej ofiarami są zwykle zwierzęta domowe, a najczęściej występuje w postaci znęcania. Prawo karnenie nie traktuje przestępstw przeciwko zwierzętom jako przestępstw z użyciem przemocy, co czyni je „cichymi” ofiarami przemocy domowej. I to właśnie im poświęcono rozważania zawarte w niniejszym szkicu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kalisz, Tomasz. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136442   ISSN 2084-5065   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/2084-5065.63.3

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-666; No 4108

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Autor opisu:

WR U/PAdks

Object collections:

Last modified:

Mar 27, 2023

In our library since:

Feb 10, 2023

Number of object content hits:

54

Number of object content views in PDF format

58

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146286

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Zwierzęta jako ofiary przemocy domowej Mar 27, 2023

This page uses 'cookies'. More information