Object

Title: The order to temporarily leave the premises occupied by the victim and other legal measures preventing the victim against domestic violence ; Nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym i inne środki ochrony prawnej pokrzywdzonych przemocą domową

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The order to temporarily leave the premises occupied by the victim and other legal measures preventing the victim against domestic violence  
Nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym i inne środki ochrony prawnej pokrzywdzonych przemocą domową

Creator:

Słapek, Magdalena

ORCID:

0000-0001-8344-6179

Subject and Keywords:

domestic   violence   order   prevention   protection  
nakaz okresowego opuszczenia lokalu   środki ochrony prawnej   przemoc domowa   przeciwdziałanie przemocy

Abstract:

The article examines the Polish regulations and provides analysis of legal matters of the prevention of domestic violence. The aim is to present current Polish penalty regulations and civil law instruments. The main tool in this area is to provide separation between the perpetrator and the victim. One of the measures imposed is the order to temporarily leave the premises occupied by the victim.  

Niniejsza praca stanowi próbę dokonania analizy zagadnienia związanego z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Celem pracy jest wykazanie istniejących instrumentów karnoprawnych oraz zestawienie ich z mechanizmami cywilnoprawnymi. Istotnym aspektem w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest zapewnienie separacji sprawcy od ofiary. Jednym ze środków wskazanych przez Kodeks Karny jest środek karny nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Odizolowanie sprawcy od domownika, na którym dopuścił się, często wielokrotnie, przestępstw ma uświadomić sprawcy rozmiar krzywdy, jakiej doznał pokrzywdzony oraz zapobiec dokonywaniu jej w przyszłości.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.   Nawój-Śleszyński, Aldona. Rec.

Date issued:

2019

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:96035   ISBN 978-83-66066-68-7

DOI:

10.34616/23.19.090

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 145)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Magdalena Słapek

Object collections:

Last modified:

Oct 20, 2022

In our library since:

Jul 29, 2019

Number of object content hits:

4 037

Number of object content views in PDF format

4377

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103067

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information